KONKURS za imama u džematu Duge – Prozorski Krug 767

Nakon što je Adem-ef. Garić završio službu u džematu, odnosno otišao u USA, Medžlis islamske zajednice Prozor raspisao je konkurs za imama u džematu Duge. Konkurs je objavljen u IIN „Preporod“, a prenosimo ga u cjelosti.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Muftijstvo Mostarsko

Medžlis islamske zajednice Prozor

Izvršni odbor

Raspisuje

K o n k u r s

za popunu radnog mjesta imama, hatiba i muallima u džematu Duge, Medžlis Prozor

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće USLOVE:

 • završena jedna od priznatih medresa;
 • završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu;
 • da nema smetnji za postavljanje od strane Rijaseta IZ-e;
 • da je državljanin BiH;
 • da nije krivično kažnjavan;
 • da ima radnog iskustva na poslovima imama, hatiba i muallima;
 • da je familijaran.

Priložiti:

 • ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • uvjerenje o nekažnjavanju;
 • molba sa kratkom biografijom i kretanjem u službi;
 • pismena preporuka glavnog imama na čijem području je prethodno kandidat bio zaposlen;
 • plan i program rada u džematu.

Rok prijave na konkurs je 15 dana od objavljivanja u IIN „Preporod“.
Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis IZ-e Prozor, Ul. Kralja Tomislava 13, 88440 Prozor.
Dodatne informacije putem maila mizprozor@gmail.com


Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                          MIZ Prozor

Izvor: http://www.medzlisprozor.com/index.php/news550609569/1205-konkurs-za-imama-u-dzematu-duge

7.796 thoughts on “KONKURS za imama u džematu Duge – Prozorski Krug 767