Opći izbori BiH 2018. – Parlamentarna skupština BiH | Prozorski Krug 767

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

/Predstavnički dom/

 

Izbornu jedinicu 2, koju čine Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton,  u Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljaju 3 zastupnika, od kojih su u mandatu 2014.-2018. godine bili:

  • 2 zastupnika HDZ-a, i
  • 1 zastupnik SDA.

 

Inače, za jedan mandat (od ukupno tri) političkom subjektu potrebno je oko 20.000 glasova podrške.

Stranke mogu kandidovati maksimalno 8 kandidata.

Sa područja naše Općine kandidati za Parlamentarnu skupštinu BiH su :

  • HDZ BiH – KOALICIJA   

redni broj 4. Josip Grubeša (ukupno 8 kandidovanih)

  • SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

redni broj 8. Iza Pilav (ukupno 8 kandidovanih)

  • NAROD I PRAVDA

redni broj 1.  Selma Pračić (ukupno 1 kandidovan)

  • BPS – SEFER HALILOVIĆ

redni broj 1. Mesud Hero (ukupno 8 kandidovanih)

  • HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO ( HDZ 1990-HSP BiH )

redni broj 1. Ilija Cvitanović (ukupno 8 kandidovanih)

  • SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

redni broj 1. Emina Isak (ukupno 1 kandidovan)

 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je ustanovljena Ustavom BiH.

Ovaj najviši zakonodavni organ Bosne i Hercegovine sastoji se od dva doma:  Predstavničkog doma i Doma naroda, a sve zakonodavne odluke donose se usvajanjem u oba doma Parlamentarne skupštine BIH.

Predstavnički dom se sastoji od 42 zastupnika, koji se biraju demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, 28 sa teritoriji Federacije i 14 sa teritorije RS.

Mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH je četiri  godine.

Parlamentarna skupština BiH donosi zakone, odobrava budžet i odlučuje o izvorima i iznosu prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, potvrđuje imenovanje predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, daje saglasnost za ratifikaciju međunarodnih ugovora i odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za provođenje njenih ovlaštenja ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

Domovi Parlamentarne skupštine BiH vrše zakonodavnu, informativnu i kontrolnu aktivnost i reguliraju unutrašnju organizaciju i način svog rada.

 

NAPOMENA: Molimo čitaoce da nas obavijeste, ako uoče, da smo izostavili nekog od kandidata sa područja naše Općine zbog dosadašnje političke (ne)aktivnosti, kako bi isto ispravili.

error: Content is protected !!