Opći izbori BiH 2018. – Skupština HNK | Prozorski Krug 767

Skupština Hercegovačko-neretvanskog  kantona

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona broji 30 zastupnika, od kojih su u mandatu 2014.-2018. godine bili:

 • 11 zastupnika Koalicije okupljene oko HDZ BiH,
 • 7 zastupnika SDA,
 • 3 zastupnika SDP,
 • 3 zastupnika Koalicije okupljene oko HDZ 1990,
 • 3 zastupnika SBB – FR,
 • 2 zastupnika DF – ŽK, i
 • 1 zastupnik BPS – SH.

Inače, za jedan mandat (od ukupno 30) političkom subjektu potrebno je oko 3.700 glasova podrške.

Stranke mogu kandidovati maksimalno 35 kandidata.

Sa područja naše Općine kandidati za Skupštinu HNK su:

 • HDZ BiH (HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS, HDU BiH, HSS SR)
  • redni broj 8. Slavko Bilić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 15. Ivan Fofić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 27. Hrvoje Šimunović (ukupno 33 kandidovana)
 • SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  
  • redni broj 4. Elvedin Grcić (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 16. Zedina Šero (ukupno 35 kandidovanih)
 • HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990 (HS HKDU-HRAST-HSP BiH)
  • redni broj 1. Marija Bešker (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 9.  Mara Anđelić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 12. Branko Burić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 17. Gabrijel Malekinušić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 23. Martina Brekalo (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 30. Stanko Čurčić (ukupno 33 kandidovana)
 • SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
  • redni broj 15. Mehmed Hero (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 22. Alem Šljivo (ukupno 35 kandidovanih)
 • SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
  • redni broj 12. Omer Manov (ukupno 34 kandidovana)
 • DF – ŽELJKO KOMŠIĆ
  • redni broj 6. Mirza Đogić (ukupno 31 kandidovan)
 • BPS – SEFER HALILOVIĆ
  • redni broj 11. Sabiha Perviz (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 28. Hanifa Hero (ukupno 35 kandidovanih)
 • NAROD I PRAVDA
  • redni broj 3. Zajko Čorbadžić (ukupno 3 kandidovana)

 

Skupština Hercegovačko-neretvanskog  kantona  nosioc je zakonodavne vlasti u Kantonu.

Skupština je jednodomna i poslanici se biraju po predstavničkom principu , ali ima ugrađene i mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Poslanici se biraju na mandat od četiri godine.

Skupština ima sljedeće nadležnosti: priprema i usvaja Ustav Kantona; potvrđuje imenovanje Vlade Kantona; donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti; usvaja budžet Kantona; bira poslanike Kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda poslanika Skupštine (ukupno 6: 3 iz reda Hrvata, po 1 iz reda Bošnjaka, Srba i Ostalih),  u skladu sa Ustavom Federacije.

NAPOMENA: Molimo čitaoce da nas obavijeste, ako uoče, da smo izostavili nekog od kandidata sa područja naše Općine zbog dosadašnje političke (ne)aktivnosti, kako bi isto ispravili.

 

error: Content is protected !!