Preliminarna lista studenata stipendista Općine Prozor za akademsku 2016./2017. | Prozorski Krug 767

Na preliminarnoj listi nalazi se 275 studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa za dodjelu stipendija za ak. 2016./2017. godinu općine Prozor.

NAPOMENA:

Molimo sve studente koji su ostvarili stipendiju kod drugih davaoca, a nalaze se i na našem spisku da nas obavijeste koju stipendiju žele da ne bi došlo do neželjenih posljedica, a odnosi se na izjavu o ne primanju druge stipendije koju su studenti potpisali prilikom prijave na konkurs.
Svaki učesnik Konkursa može u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja preliminarne liste podnijeti prigovor Komisiji za žalbe Općinskog vijeća, koje donosi konačnu odluku po prigovoru.
Prigovore slati putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
“Komisija za žalbe Općinskog vijeća”
Čestitamo svim studentima čija se imena nalaze na ovoj listi te im želimo uspjeh u izvršavanju studijskih obaveza!

Spisak studenata pogledajte u nastavku:

LISTA-vise godine

LISTA-prva godina

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!