ЈАVNI POZIV za odabir projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)“

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” (2015 – 2019), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana  Bosne i Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. U okviru Projektnog fonda za lokalne inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima  predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim zajednicama – MZ u partnerskim Jedinicama lokalne samouprave – JLS.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u 3 primjerka u štampanom obliku (dodatna dokumentacija se podnosi u jednom primjerku) i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:

Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica  u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 15.5.2017. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

 

DOKUMENTI VEZANI ZA JAVNI POZIV:

1. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_720075330

2. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_80075344

3. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_191075357

4. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_954075412

5. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_185075428

6. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_509075443

7. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_883075456

8. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_236075511

9. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_109075533

10. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_409075548

11. T–proc_notices-notices_040_k-notice_doc_37202_139075609

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!