Odabir i priprema zemljišta za sadnju oraha | Prozorski Krug 767

Da bi se biljka oraha razvijala što brže i bolje, važno je da bude posađena na dobrom zemljištu. Zemljište treba biti ocjedito i sadržavati što optimalniju količinu hranjivih materija, pa su izbor i priprema zemljišta prije sadnje oraha vrlo bitni.

Orah lat. Juglans regia L. se može saditi u jesen ili u proljeće, ali za većinu agroklimatskih područja u BiH preporučuje se jesenska sadnja jer se tako bolje primaju sadnice pa je i bolji rast u prvoj godini od sadnje.Ubraja se međuprilagodljive voćke jer jednako dobro uspijeva kako u primorskom, hercegovačkom kraju tako i u kontinentalnim dijelovim.

Uzgaja se uglavnom kao visokostablašica s dužinom debla iznad 2,5 metra, ponajviše zbog vrijednosti drveta, ali također se uzgaja i radi ploda.

Orasi koji se sade kao sadnice daju bolju kvalitetu kako ploda, tako i drveta. Orah uzgajan iz sjemena (generativnim putem) donosi puni rod između 10. i 15. godine nakon sadnje.

Agroekološki uvjeti uzgoja oraha

 

Za uzgoj plemenitih sorti oraha najštetnije su niske temperature zraka u početku vegetacije. Osjetljiv je na visoke ljetne i niske zimske temperature. Često nastrada od proljetnih mrazeva, ali se kasnije obnovi.

Njegov korijen u vrijeme zimskog mirovanja i mrazeva gotovo nikada nema oštećenja od mraza.

Za našu opštinu računa se da je za uspješan uzgoj oraha dovoljno oko 750 mm godišnjih oborina, ali dobro raspoređenih. Ako je godina sušna potrebno je da mi dodamo orahu 40 – 50 mm vode.

Orah je heliofitna biljka, što znači da mu je potrebno mnogo svjetlosti za rast i razvoj, u protivnom, rasti će samo u visinu, a plodnost će mu biti smanjena.

Izbor položaja za podizanje nasada 

Za podizanje nasada oraha potrebna su duboka plodna zemljišta na blagim padinama ili ravnim terenima. Izuzetno su pogodna aluvijalna zemljišta bogata humusom (zemljišta nastala nanosima rijeka).

Orah možemo saditi na kamenitom i glinovitom tlu, kao drvored, ogradu te čiste orahove nasade po sistemu istostranog trougla zbog boljeg osvjetljenja.

Prikladni položaji za nasad oraha obično su položaji na kojima se uspješno uzgaja vinova loza, odnosno, blagi nagibi.

Priprema tla za sadnju 

Orahu odgovaraju duboka i plodna tla, iako se može uzgajati i na tlima slabijeg kvaliteta. Podnosi i kisela i slabo alkalna tla. Za plantažni i intenzivan uzgoj oraha potrebno je odabrati duboka i propusna tla, s reakcijom tla pH 6,5 – 7,5.

Priprema tla za sadnju oraha ne razlikuje se od pripreme tla za jabuku. Treba samo voditi računa o specifičnosti oraha u pogledu reakcije tla i sadržaja hraniva u tlu.

Nakon sadnje bilo bi dobrooko svake sadnice oraha dodati 20 – 30 kg stajskoga gnojiva, vodeći računa o tome da se ono ne stavlja direktno na korijen, niti blizu korijenovog vrata.

Teren za sadnju je potrebno poravnati kako bi se spriječilo zadržavanje vode ili postaviti odvodnu drenažu zato što orah ne podnosi stajaću vodu. Nakon ravnanja po površini se rašire organska i mineralna gnojiva te se zemljište rigola na dubinu od oko 80 cm.

Izbor sadnog materijala 

Za uzgoj oraha u intenzivnim plantažama preporučuje se sadnja isključivo kvalitetnih sadnica kalemljenih od plemenitih sorti oraha. Kvalitetniji su orasi koji se sade kao sadnice jer daju bolji kvalitet i ploda i drveta.

Najbolje je saditi sadnicu koja nema krošnje. Mladica oraha ima vrlo veliku srž, pa je potrebno, kad je prikratimo pri sadnji, sredinu rane premazati ilovačom. U proteklih nekoliko godina na tržištu najzastupljenija sorta oraha u BiH je Domaći mehki za podlogu kao sijanac.

Kod podizanja nasada oraha radi proizvodnje plodova, sadnice oraha moraju imati razgranat korijenov sistem, a to se postiže odsjecanjem vrha sjemena koje je proklijalo prije sadnje (skraćivanjem glavne žile kod podloga pred kalemljenje).

Proizvodnja sadnog materijala kod oraha se vrši generativnim putem (sjemenom) i vegetativnim putem (kalemljenjem radi dobivanja sortnih sadnica) te u rijetkim slučajevima izdancima.

Izbor podloga

Zbog složenosti i poteškoća u tehnici kalemljenja oraha, na tržištu je stalna nestašica kalemljenih oraha. U savremenoj proizvodnji sadnice se proizvode kalemljenjem na podlogu proizvedenu iz sjemena.

Orah je, za razliku od drugih voćnih vrsta koje se same ukorjenjuju (npr. lijeska) ili imaju na raspolaganju bezbroj tipova vegetativnih i generativnih podloga (npr. jabuka), ograničen na samo jednu podlogu uzgojenu iz sjemena.

U praksi je, dakle, najviše prihvaćena podloga proizvedena od ploda domaćeg oraha (Juglans regia) i to zato što je na toj podlozi bolji prijem kalema i bolja rodnost nego npr. na podlogama Juglans nigra, Juglans mandshurica, Juglans hindsii te Juglans sieboldiana.

Izbor uzgojnog oblika 

Za plantažni uzgoj oraha preporučuje se uzgojni oblik “vaza”. Visina debla iznosi oko 140 cm (od tla do najniže primarne grane). Pri toj visini debla možemo računati i na mehanizovanu berbu oraha tresačima, a tako visoko deblo povoljno utječe na početak rodnosti, gustoću sadnje, uravnoteženje vegetativnog i generativnog rasta.

Bez obzira na to jesmo li sadnice posadili u jesen ili proljeće, prikraćujemo ih samo u proljeće na oko 180 cm visine.

Sadnicu prikraćujemo 0,5 cm iznad pupa i tu ranu obvezno treba premazati voćarskim voskom, jer rane oraha teško zarastaju.

Ispod mjesta prikraćivanja potjerat će vršni pup i postrani pupovi. Odabiru se tri pupa koji će tvoriti tri osnovne  grane budućeg uzgojnog oblika “vaza”. Te grane moraju biti raspoređene i udaljene jedna od druge najmanje 20 cm.

Vrijeme i tehnika sadnje oraha 

Preporučuje se jesenska sadnja. Može se saditi na razmake 10 x 10 m, 10 x 9 m, ali i 5 x 5 m.

Pojedina stabla  oraha sadimo tako da svojom sjenom ne štete drugim, posebno što kalemljen orah ne raste toliko u visinu kao nekalemljen orah. Kalemljeni orasi dosižu punu rodnost poslije 15 godina, kada krošnje popune cijeli prostor. Do tada se redni i mogući međuredni prostor može popuniti nekom drugom voćnom vrstom koja će roditi u najkraćem vremenu.

U nasad je potrebno posaditi nekoliko sorti radi stranooplodnje i boljeg podudaranja cvatnje ženskih i muških cvatova.

 

332 thoughts on “Odabir i priprema zemljišta za sadnju oraha | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!