NAJAVA: “Kultura dijaloga u izgradnji mira”

U četvrtak, 7. aprila sa početkom u 12.00 časova u Sali za sastanke Upravne zgrade HC-a, Prozor će se održati okrugli sto na temu “Kultura dijaloga u izgradnji mira”. Ovo je veliki kulturni i mirovni događaj koji će biti organizovan u vašem gradu. Okrugli sto će biti održan u okviru projekta PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji implementira Catholic Relief Services u saradnji sa Fondacijom Mozaik, Caritasom BK BiH, Forumom građana Tuzle, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini.

Na okruglom stolu se očekuje učešće predstavnika/ca lokalnih vlasti, civilnog društva, medija, vjerskih zajednica i poslovnog sektora iz opštine Prozor.

Svrha okruglih stolova je pružiti mogućnost građanima da kroz otvoren i iskren dijalog počnu razumijevati životna iskustva i perspektive „drugih“ i ostvare saradnju na aktivnostima koja mogu izgraditi mir i povjerenje u lokalnim zajednicama. Kako živimo u društvu koje je još uvijek opterećeno posljedicama prošlosti, ali i činjenicom da se mir konstantno ugrožava širom svijeta, zajednički moramo afirmisati vrijednosti mira kao naše civilizacijske ali i lične odgovornosti. Samo tako možemo kreirati život bez strahova, uz međusobno poštivanje, razumijevanje i povjerenje, ali i solidarnost kao sastavni dio naše filozofije života.

Moderator okruglog stola će biti Vehid Šehić, Forum građana Tuzla (partner u okviru projekta PRO-Budućnost) i Ilija Šagolj, novinar i publicista.

Cilj projekta PRO – Budućnost je da doprinese izgradnji povjerenja među svim građanima Bosne i Hercegovine. Ovaj projekat će angažovati više od 100.000 građana u 30 ciljanih opština koje su od rata podijeljene po etničkim linijama. Projektne aktivnosti uključuju obuku, mirovne kampove, javna govorenja, kulturne događaje, male grantove i lokalne inicijative. Putem dijaloga među grupama i edukacije, građani Bosne i Hercegovine se mogu osvrnuti na prošle događaje i okrenuti ka budućnosti i početi da sarađuju na izgradnji zemlje koja se bazira na vrijednostima tolerancije i različitosti.

217 thoughts on “NAJAVA: “Kultura dijaloga u izgradnji mira”

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!