Lista ovjerenih kandidata za OV Prozor

Centralna izborna komisija BiH je na osnovu Izvještaja o izvršenim provjerama kandidatskih listi i kandidata političkih stranaka i koalicija ovjerenih za učešće na Lokalnim izborima 2016. godine, pristupila postupku ovjere onih kandidatskih listi i kandidata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH podneseno je 2.280 kandidatskih listi sa ukupno 30.758 kandidata.

Provjerom je utvrđeno da je validnih 2.105 kandidatskih listi sa ukupno 22.889 kandidata  i toliko ih je i ovjerila Centralna izborna komisija BiH, dok je za 175 kandidatskih listi na kojima se nalazi 7.869 kandidata provjerom utvrđeno da sadrže nedostatke i u vezi s tim Centralna izborna komisija BiH će političke subjekte čije liste sadrže nedostatke obavjestiti da u roku od 5 dana otklone nedostatke na listama.

Nedostaci na kandidatskim listama koje nisu ovjerene su da predloženi kandidati nisu registrovani birači u izbornoj jedinici za koju se kandiduju, da se isti kandidati nalaze na više kandidatskih listi, da lista sadrži veći broj kandidata od dozvoljenog broja, da su kandidati odustali od kandidature, da lista nije u skladu sa članom 4.19 stav (3) Izbornog zakona BiH (zastupljenost spolova na listi) i drugo.

 

LISTA OVJERENIH KANDIDATA ZA PROZOR

125 NAČELNIK/GRADONAČELNIK – PROZOR – RAMA

– IVANČEVIĆ JOZO ‐ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

– SMAJO HELJIĆ ‐ SDA ‐ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

– ANTE PAVLIČEVIĆ – HDZ BIH

125 OV/SO/GV/SG – PROZOR – RAMA

00769 ‐ HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

1 FALETAR LUKA

2 ANĐELIĆ MARA

3 FALETAR BORIS

4 BEŠKER MARIJA

5 BUREČIĆ DANIJEL

6 MLAKIĆ ANĐA

7 MALEKINUŠIĆ GABRIJEL

8 JOZIĆ IVICA

9 MIŠURA DANIJELA

10 KOVAČEVIĆ PERO

11 ĆALIŠ ŽELJKA

12 TADIĆ JURE

13 DOLIĆ ANITA

14 ČULJAK JOZO

15 DŽALTO TOMISLAV

16 KOVAČEVIĆ MARIJA

17 BELJO NIKICA

18 ŠARČEVIĆ RUŽA

19 MENDEŠ PERO

20 KARAČA LUKA

21 ĆAVAR IVANA

22 ĆURČIĆ STANKO

23 TOMIĆ MARIJA

24 CVITANOVIĆ MARINKO

25 IVANČEVIĆ BRANKO

26 BEŠKER MIRJANA

 

00090 ‐ SDA ‐ STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 DŽELILOVIĆ ESAD

2 KAZIĆ INDIRA

3 GRCIĆ ELVEDIN

4 PILAV IZA

5 KUKIĆ MUAMER

6 VUGDALIĆ TAHIRA

7 HERO MUSTAFA

8 PALJANIN ADIS

9 LETIĆ NEJRA

10 GRCIĆ HAŠIM

11 ŠERO ZEDINA

12 HATIĆ SEMIR

13 ČORBADŽIĆ EDINA

14 DAUTBEGOVIĆ AMEL

15 COKOJA ARIF

16 ČOLAK SEMRA

17 HERO SALEM

18 MANOV INDIRA

19 KMETAŠ DERVO

20 BEĆIROVIĆ MUHAREM

21 BENCA EMINA

22 PLECIĆ IBRO

23 LETICA AMINA

24 PILAV AJDIN

25 BEĆIROVIĆ AMIR

26 KULAGLIĆ INDIRA

 

02178 HDZ BIH, HSP BIH, RDS-KOALICIJA HRVATSKIH STRANAKA

 1 BUDIMIR MARIO

2 BABIĆ IVKA

3 FOFIĆ IVAN

4 BELJO MARIO

5 PRSKALO ADRIJANA

6 BILIĆ SLAVKO

7 ĆALIŠ STIPO

8 DEDIĆ MARIJA

9 BELJO ANTONIJA

10 BEŠKER VJEKOSLAV

11 GLIBO BILJANA

12 BAKETARIĆ DRAGAN

13 NIKOLIĆ BOŽANA

14 ŠIMUNOVIĆ HRVOJE

15 BILIĆ IVAN

16 PAPAK MARINA

17 BELJO MILE

18 FILIPOVIĆ ANAMARIJA

19 PAPONJA TOMISLAV

20 DŽALTO IVAN

21 PAPONJA ANTONELA

22 ZADRIĆ TOMISLAV

23 JELIČIĆ MAGDALENA

24 JOZIĆ ZDRAVKO

25 RADIĆ DRAGAN

26 BRAJKO SLAĐANA

 

01698 ‐ DEMOKRATSKA FRONTA – ŽELJKO KOMŠIĆ

1 ĐOGIĆ MIRZA

2 HERO MEVRISA

3 OMANOVIĆ ANEL

4 PETROVIĆ PAVLE

5 ĐOGIĆ SUADA

6 MANOV MINELA

7 BOBAR SEMIR

8 MUNIKOZA JUSUF

9 TABAK AIDA

10 ŠABIĆ OSMAN

11 BALIĆ SELMA

12 MUNIKOZA MUHAREM

13 RAMIĆ SANELA

14 ŠĆUK RAMIZ

15 SELIMOVIĆ AMAR

 

01270 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA STJEPANA RADIĆA 

1 MILIĆEVIĆ TOMO

2 NIKOLIĆ MATEA

3 STOJANOVIĆ ZORAN

4 PIPLICA MARINA

5 NIKOLIĆ ŽELJKO

 

01182 ‐ SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH ‐ FAHRUDIN RADONČIĆ

1 HERO MEHMED

2 HUBJAR SABIHA

3 ŠLJIVO ALEM

4 HADŽIĆ SALIH

5 HERO MEDIHA

 

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH

1 JEZERČIĆ DRAGANA

01178 HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ BOSNE I HERCEGOVINE

1 RADIĆ IVAN

01241 HRVATSKA STRANKA PRAVA HERCEG-BOSNE

1 DREŽNJAK VLADIMIR

01699 PRVA BOSANSKO-HERCEGOVAČKA STRANKA

1 MARKEŠIĆ PETAR

 

01714 HRVATSKI SAVEZ HKDU – HRAST

1 KRIŽANAC FRANJO

 

NAPOMENA: Zanimljivo da koalicija Lista za Prozor i SzaBiH nisu dobile potrebnu saglasnost, jer su na svoje kandidatske liste stavili istu osobu, Adelisu Lepir, što je u suprotnosti sa Zakonom.

Rok za otklanjanje nedostataka na kandidatskim listama ističe u srijedu,  20.07.2016. godine u 16 sati.

 

Izvor: www.izbori.ba (http://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=64&Lang=3&Id=1905)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!