JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-1665/16 od 29.07.2016. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje : 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona 

1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učešće na Javnom pozivu

2. Obavezna dokumentacija:

  1. popunjen prijavni obrazac
  2. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
  3. identifikacijski poreski broj podnosioca prijave
  4. izmirene obaveze prema Ministarstvu

3. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti sporta u iznosu od 207.000,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:

– za postignute rezultate omladinskih selekcija kategorisanih po značajnosti: 0-100 bodova

– za klubove sa predpionirskom selekcijom: 0-50 bodova

– za klubove sa pionirskom selekcijom: 0-50 bodova

– za klubove sa kadetskom selekcijom: 0-70 bodova

– za klubove sa juniorskom selekcijom: 0-80 bodova

– za programe koji uključuju invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama: 0-100 bodova

– za programe koji uključuju specijalne oblike fizičke kulture (ronjenje, planinarenje i sl.) i druge sportove od društvenog interesa: 0-100 bodova

4. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a i na Web stranici Vlade HNK: www.vlada-hnz-k.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv“, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stjepana Radića br. 3.

88000 Mostar

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta za 2016. godinu možete preuzeti i OVDJE.

www.vlada-hnz-k.ba

 

332 thoughts on “JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!