NAJAVA: 37. sjednica Općinskog vijeća

Najavljujemo 37. sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati dana  29.09.2016. godine (četvrtak)u HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u  8,30 sati.

 Za sjednicu je predložen sljedeći:

 D N E V N I      R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Riješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
 3. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 04. – 30.06. 2016.godine,
 4. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ Prozor – Rama za 2015.godinu.
 5. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu JP „Radio Rama“ Prozor – Rama za 2015.godinu.
 6. Informacija Općinske službe o Izvještaju JP „Veterinarska stanica“ Prozor – Rama za 2015.godinu,
 7. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu „Agencije za lokalni razvoj „  Prozor – Rama za 2015.godinu,
 8. Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama,
 9. Informacija o realizaciji Programa podsticaja za zapošljavanje,
 10. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događaja u općini Prozor – Rama u 2015. godini,
 11. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2016/2017.godini,
 12. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u nastavnoj 2015/2016.godini,
 13. Informacija o Izvještaju o finansijskoj rezviziji općine Prozor – Rama za 2015.godinu,
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 01.01. – 30-.06.2016.godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezervi,
 15. Izmjene i dopune Budžeta općine Prozor – Rama za 2016.godinu,
 16. Pitanja i inicijative vijećnika,

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!