Radovi na spomen-obilježju šehidima Lapsunja i Družinovića

Ovih dana u toku su radovi na izgradnji spomenika šehidima Lapsunja i Družinovića. O izgradnji ovog spomenika smo vas blagovremeno izvještavali, a njegova izgradnja iz dana u dan napreduje. Tako se nakon završetka betonskih radova pristupilo oblaganju spomenika kamenom, te izgradnji ograde, tako da on polahko poprima zamišljenje konture. Radove izvodi firma “Seme d.o.o.”.

Iz Organizacionog odbora za izgradnju spomenika smo dobili i informaciju o do sada prikupljenim sredstvima za izgradnju ovog spomenika, koja iznose 9.352 KM, a akcija prikupljanja je još uvijek u toku. Oni koji žele finansijski pomoći izgradnju ovog hajrata mogu se obratiti predsjedniku Organizacionog odbora, Esadu Pilavu, na broj telefona: 061-326-516.

Tabela do sada prikupljenih sredstava:

spom4

Donosimo Vam nekoliko fotografija radova iz Lapsunja:

spom3

spom2

spom1

310 thoughts on “Radovi na spomen-obilježju šehidima Lapsunja i Družinovića

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!