NAJAVA: Peta sjednica Općinskog vijeća

Na jučer (20.2.2017.) održanom Kolegiju Općinskog vijeća dogovoreno je održavanje 5. (pete) redovne sjednice, a ista će biti održana 27.2.2017. godine (ponedjeljak) u prostorijama HE Rama, s početkom rada u 10.00 sati.

Na osnovu člana 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04 i 4/16), s a z i v a m  5. (petu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 27.2.2017. godine (ponedjeljak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati.

 Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 3. Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama,
 4. Verifikovanje izbora za Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Gmići, Gračanica, Gračac, Uzdol, Rumboci, Orašac, Ripci, Lug, Šćipe, Jaklići i Ustirama)
 5. Izvještaj o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka u Službama za upravu u 2016.godini,
 6. Davanje Saglasnosti na Odluke o izmjeni i dopuni Statuta osnovnih škola;
 7. Osnovna škola Veselka Tenžera, Uzdol,
 8. Osnovna škola Ivana Mažuranića, Gračac,
 9. Osnovna škola “Šćipe” iz Šćipa,
 10. Osnovna škola fra Jeronima Vladića i
 11. Osnovna škola Marka Marulića, Prozor
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru O.Š. „Veselko Tenžera“ Uzdol,
 13. Rješenje o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š „Veselko Tenžera“ Uzdol,
 14. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2016.godinu,
 15. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2015/2016. godini,
 16. Informacija Službe za zapošljavanje Prozor – Rama o stanju nezaposlenosti za 2016. godinu
 17. Pitanja i Inicijative vijećnika.

    PREDSJEDNIK

    Esad E. Dželilović

 

 

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!