Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv: 18 miliona maraka za zapošljavanje 6.000 osoba

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017- Prvo radno iskustvo 2017.

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 predviđena su sredstva u iznosu od 18.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2017. i procjenom za 2018. i 2019. godinu.

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja najmanje 6.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

Korisnici Programa su poslodavci registrovani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

Javnim pozivom su tačno definisani uslovi pod kojim se poslodavci mogu prijaviti za učešće u programu. Također, definisano je da u programu ne mogu učestvovati poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva, poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa, i koji nemaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, te poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

Poslodavcu se po ovom programu može odobriti sufinansiranje najviše 30 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu.

Korisnici ovog programa prema ranije utvrđenim kriterijima, a koji su navedeni i u javnom pozivu su nezaposlene osobe, odnosno razne kategorije nezaposlenih osoba, posebno cijeneći socijalnu i rodnu i drugu osjetljivost, radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, a naročito: mladi dobi do 30 godina, te osobe dobi 40 i više godina, prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci, dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, te osobe s niskim vještinama (srednje obrazovanje i niže), osobe s invaliditetom, članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih boraca, djeca nezaposlenih demobilisanih boraca, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece i dr., bez obzira na dužinu trajanja njihove nezaposlenosti.

Sredstva će biti raspoređena za nekoliko programa i to: Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 – Vaučer za posao 2017poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 – Javni radovi 2017Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 – Periodično zapošljavanje 2017, te poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017.

Kako je navedeno u pozivu Zavod poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 400,00KM za protekli mjesec u trajanju do tri mjeseca, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plate.

Javna poziv ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31.12.2017. godine i objavljivat će se tri puta u intervalima u vrijednosti od po najmanje jednu trećinu ukupno predviđenih sredstava za Program, uz eventualno pridruživanje neugovorenih sredstva iz prethodne objave.

273 thoughts on “Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv: 18 miliona maraka za zapošljavanje 6.000 osoba

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!