FOTO: Održana 6. redovna sjednica Općinskog vijeća

U prostorijama HE Rama danas je s početkom rada u 9.00 sati održana šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor.

ov3Na samom početku, nakon što je predsjednik vijeća, g-din Esad Dželilović otvorio raspravu po predloženom dnevnom redu, isti je dopunjen sa jednom tačkom, a to je Odluka o odobravanju finansijskog aranžmana- dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu Općine u iznosu od 600.000 KM. Tako se dnevni red sastojao od 13 tačaka, a redom su usvojeni: Izvod iz zapisnika sa 5. redovne sjednice, Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama, Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor  za vremenski period od 2015. do 2020. godine, Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića  Prozor, Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića Prozor, Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01.-31.12.2016.godine, sa Izvještajem o izvršenju rezerve od 01.01.-31.12.2016.godine, zatim već spomenuta odluka o finansijskom aranžmanu.

ov8U nastavku su usvojeni i izvještaji: Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor – Rama za 2016.godine, Izvještaj o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2016.godini: a) Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, b) Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina, c) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, te Izvještaj o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2016.godini.

ov7Također, k znanju su primljene: Informacija o radu JU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama za 2016.godinu, te Informacija Poreske uprave o naplaćenim prihodima za općinu Prozor – Rama u 2016.godini.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!