Održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća

U prostorijama HE Rama, s početkom rada u 10.00 sati, danas je održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća.

Na početku je usvojen predloženi dnevni red od 9 tačaka, a u nastavku su usvojeni Izvod iz zapisnika sa 6 sjednice, Prijedlog Odluke o uspostavi trezorskog načina poslovanja u Općini Prozor – Rama, te Prijedlog Odluke o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Prozor – Rama.

Nakon toga, redom su primljene k znanju i sljedeće informacije: Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period januar – mart 2017.godine, Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za socijalni rad Prozor-Rama za 2016.godinu, Informacija o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dječiji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama za 2016.godini, Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u Općini Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2016. godini na području općine.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!