JAVNI OGLAS za izbor novih radnika i pripravnika u JP Elektroprivredi BiH u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica | Prozorski Krug 767

Oslobođenje, 5.5.2017.

Na osnovu čl. 9. stav. 1. alineja b. Pravilnika o radu JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (NO-36810/16-41/5 od 07.12.2016. godine, člana 16. stav. 1. tačka 1. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, sekretara društva i direktora podružnica Društva u JP Elektroprivreda BiH (broj: U-01-25162/15 od 25.08.2015. godine), Odluke o potrebi zapošljavanja novih zaposlenika na neodređeno vrijeme i  određeno vrijeme u I, II i III kvartalu 2017. godine u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica u djelatnosti proizvodnje, broj: 01-02-14135/17 od 3.5.2017. godine, direktor Podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, raspisuje

 

O G L A S

za izbor novih radnika i pripravnika

 

I – Zapošljavanje novih radnika na neodređeno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta.

  • Tesar – 1 izvršilac

USLOVI: KV – III, tesar, 6 mjeseci radnog iskustva u struci

 

  • Mašinbravar za mašinsku opremu II – 3 izvršioca

USLOVI: III stepen stručne spreme, KV, mašinbravar pogonski, 6 mjeseci radnog iskustva u struci

 

  • Električar za elektroenergetsku opremu II – 1 izvršilac

USLOVI: KV – III, pogonski električar, 6 mjeseci radnog iskustva u struci

 

Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente:

  • pismenu prijavu sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave,
  • diplomu i svjedočanstvo o završenim razredima,
  • dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja stručne spreme tražene Oglasom,
  • prijava mjesta prebivališta / CIPS.

 

Kandidati koji su trenutno nezaposleni trebaju dostaviti potvrdu o navedenoj činjenici izdatu od strane Službe za zapošljavanje.

 

II – Zapošljavanje pripravnika na određeno radno vrijeme za slijedeća radna mjesta.

  • Tehničar za mašinsku opremu – 1 izvršilac

USLOVI: SSS – IV, mašinski tehničar

 

  • Tehničar za elektroenergetsku opremu – 1 izvršilac

USLOVI: SSS – IV, elektrotehničar

 

Pored navedene dokumentacije iz tačke I i II, kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili porodice poginulog borca, RVI ili su članovi porodice ratnog vojnog invalida, trebaju dostaviti dokaz o navedenoj činjenici izdat od strane nadležne Službe.

Svi traženi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju se kako ovjerena kopija i  neće se vraćati kandidatima.

Kandidati koji  ispune uslove iz oglasa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom i jasnom naznakom rednog broja i nazivom radnog mjesta dostaviti se na adresu:

 

JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo

Podružnica Hidroelektrane na Neretvi – Jablanica

Jaroslava Černija br. 1

88 420 Jablanica

sa naznakom „ prijava na Oglas – NE OTVARATI “

 

Konkurs je preuzet iz drugih izvora oglašavanja.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNK.

Mostar, 5.5.2017.

501 thoughts on “JAVNI OGLAS za izbor novih radnika i pripravnika u JP Elektroprivredi BiH u Podružnici Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!