Savjeti za malinare: Pravilna prehrana maline za što kvalitetniji krajnji rezultat, tj. zdrav, čist i čvrst plod, bez ikakve pjegavosti

Mjesec je juni, sezona kada će malinari iz svojih plantaža početi pomalo ubirati crveno zlato. Ovim putem želimo da Vam uputimo par savjeta, kako i na koji način možemo ubirat zdravu, čistu, čvrstu malinu, bez ikakve pjegavosti.

Prošli put smo govorili kako malinu zaštititi od sive plijesni (trulež maline). Ovaj put ćemo govoriti o njenoj ishrani. Malina je biljka koja najviše iscrpljuje elemente iz zemlje. Njeni glavni elementi su: N-azot, P-fosfor, K-kalium. Azot (dušik) je jako bitan element ove biljke, tri puta se godišnje dodaje, u vrijeme vegetacije, cvijetanja i u vrijeme kada je malina formirana u plodu, to jest u njenom zrijenju. Najbitnija je ovdje treća faza, prehraniti, kako bi malina zadržala svoju boju i masu lista. Što se tiče čvrstoće ploda, tu je veoma važno napomenuti također veoma bitan element Ca-kalcium. Da bi malina dobila svoju pravu čvrstoću i jačinu, potrebno je unijeti i spomenuti Ca-kalcium. Kalcium je element koji se slabo kreće u biljci, zbog čega se zna desiti da malina ili drugo bobičasto voće postaje mekano i brzo propada. Zato je potrebno u više navrata izvršiti prskanje jednim od: Folifertil Ca – Fitofert calcium Kan ili Urea, vodeći računa o tome na koju pH vrijednost zemlje se dodaje. Što se tiče kiselosti zemlje koja se spušta ispod 6, pa do 4,5 pH, koristi se KAN. Kiselost ispod 6,5 koja se spušta do 6 pH je neutralna, te na ovu pH vrijednost može se koristiti KAN i UREA. Preko 7 pH je bazična, te se u tom slučaju koristi UREA.

Ovogodišnja malina- fotografija uslikana na selu Lug kod Prozora

Također, malini trebamo vršiti prehranu u toku berbe preko Crvenog Kristalona- 12+12+36, koji je zapravo vodotopivo kompleksno NPK gnojivo sa makro i mikro hranjivima za gnojidbu i prehranu maline. Priprema otopine : Za pripremu gotove otopine dodati 2,5- 3 kg Kristalona na 10 l vode. Tu otopinu proliti u bačvu od 1000 l vode i pustit preko sistema za navodnjavanje.

Kristalon TM Crveni 12+12+36 – Sadržaj hemijskih elemenata: N=12% P=12% K=36% Mg=1% S=1%

Autor teksta: bacc.ing.agr. Amir Bećirović

 

515 thoughts on “Savjeti za malinare: Pravilna prehrana maline za što kvalitetniji krajnji rezultat, tj. zdrav, čist i čvrst plod, bez ikakve pjegavosti

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!