Javni poziv za odabir korisnika za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području općine Prozor | Prozorski Krug 767

JAVNI POZIV

za odabir korisnika/ca za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području 
općine Prozor, za jesenju sadnju 2017. godine.

Općina Prozor, zajedno sa Ekološkim udruženjem poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“ i Agencijom za lokalni razvoj d.o.o., objavljuje Javni poziv za odabir korisnika/ca za podizanje novih i revitalizaciju postojećih nasada šljive na području općine Prozor, za jesenju sadnju 2017. godine.

Na području općine Prozor planira se podizanje novih nasada šljive kao i revitalizacija postojećih. Općina će finansijski podržati podizanje šljivika površine 0,1 – 0,2 ha po korisniku.  Podrška odabranim korisnicima/cama projekta biti će kako slijedi:

Općina će osigurati sredstva za:
– Nabavku sadnica šljive;
– Analizu tla;
– Praćenje projekta.

Udruženje „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
– prijem prijava od strane poljoprivrednika,
– davanje savjetodavnih usluga (radionice, predavanja, rad na terenu),
– praćenje sadnje,
– pomoć pri apliciranju za podsticaje od drugih nivoa vlasti.

Projekat će biti koordiniran i upravljan od strane Agencije za lokalni razvoj.

Pravo učestvovanja imaju fizičke i pravne osobe sa područja općine Prozor koji su spremni vlastitim učešćem učestvovati u podizanju od 0,1 – 0,2 ha nasada šljive po korisniku/ci.

Broj potencijalnih korisnika/ca ovog projekta je ograničen. Pri sačinjavanju rang liste po ovom javnom pozivu  posebno će se vrednovati kandidati kojima je poljoprivreda važan izvor prihoda.

Svi potrebni formulari za prijavu mogu se dobiti u prostorijama  Ekološkog udruženja poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača  „EKO PLOD“ (preko puta Gradske knjižnice).

Rok za prijavu je do 1.9.2017.

Općina Prozor
Načelnik, dr. Jozo Ivančević

289 thoughts on “Javni poziv za odabir korisnika za podizanje i revitalizaciju nasada šljiva na području općine Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!