Održana 10. sjednica Općinskog vijeća

Jučer, s početkom rada u 9.00 sati, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća. Predviđeni dnevni red, na samom početku je dopunjen sa dvije dodatne tačke, pa je isti sadržao ukupno 9 tačaka. Tako se na sjednici raspravljalo o sljedećim tačkama:

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Budžeta općine Prozor-Rama za period 01.01. – 30.06.2017. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. – 30.06.2017.godine,
  3. Davanje Saglasnosti na Statute mjesnih zajednica općine Prozor – Rama (13),
  4. Prijedlog Odluke o davanju ovlasti općinskom načelniku,
  5. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor-Rama,
  6. Informacija o stanju i zaštiti okoline na području općine Prozor – Rama,
  7. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,
  8. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini,
  9. Pitanja i Inicijative vijećnika

Izvod iz zapisnika je primljen k znanju, a nakon duže rasprave usvojen je i Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Budžeta općine Prozor-Rama za period 01.01. – 30.06.2017. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. – 30.06.2017.godine. U nastavku je data saglasnost na Statute mjesnih zajednica, te je usvojen i prijedlog Odluke o davanju ovlasti općnskom načelniku, kojom se isti ovlaštava za zaključivanje kupoprodajnog Ugovora za kupovinu nekretnine: poslovno – skladišni objekat u Prozoru, ulica Kralja Tomislava br. 55, izgrađen na k.č. 24/16/4 zv. „Kupale“, upisan  u p.l. broj: 642 k.o. Prozor II,  koji bi se koristio za potrebe javnih istitucija općine Prozor – Rama a po cijeni koštanja od 205.362,15 KM odnosno 105.000,00 EU.

Usvojeno je i Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika, članova i zamjenika Žalbene komisije Općinskog vijeća Prozor-Rama, a k znanju su primljene: Informacija o stanju i zaštiti okoline na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana, te Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2017./2018. godini.

Tačka predviđena za pitanja i inicijative vijećnika podrazumijevala je nekoliko prijedloga i inicijativa. Između ostalog razgovaralo se o sanaciji dijela trase Regionalnog puta, na kojoj se nedavno desila saobraćajna nesreća sa nažalost tragičnim ishodom, a na kojoj se vrlo često dešavaju nesreće različite težine. Također, zatražena  je i toksikološka analiza vode nizvodno od odlagališta otpada Duška kosa, odnosno na dijelu Jablaničkog jezera koje pripada općini Prozor-Rama, a razgovaralo se i o potrebi osiguranja uslova za polaganje vozačkog ispita u Prozoru, koje podrazumijeva ugradnju minimalno jednog semafora.

Gradska ljekarna, čiji je račun blokiran, također je bila tema jučerašnje sjednice. Vijećnici su informisani da su dobavljači lijekova  iskazali spremnost na čekanje svojih potraživanja na period od tri godine, ali i neslaganje sa sadašnjim načinom poslovanja, a ime koje se spominje u obnovi procedure rješavanja problema Gradske ljekarne je  “Biofarm” Neum.

Više fotografija pogledajte u GALERIJI.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!