Održana dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Na 12. sjednici Općinskog vijeća Prozor, održanoj jučer (21.11.2017. g.) vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta Općine Prozor za 2018. godinu u iznosu od 21 747 000,00 KM.

Planirana su redovna sredstva od hidroakumulacije u iznosu od 8 830 000,00 KM i sredstva hidroakumulacije po tužbama u iznosu od 5 175 000,00 KM. Također su planirani i poreski prihodi i to u iznosu od 2 385 000,00 KM, dok se neporeski prihodi planiraju u iznosu od 14 385 000,00 KM.

Što se tiče rashoda za kapitalna ulaganja, ona su planirana u iznosu od 12 375 000,00 KM.

Načelnik Općine dr. Jozo Ivančević je obrazlažući Nacrt Budžeta za 2018. godinu naglasio da će se nastaviti sa kapitalnim ulaganjima koja idu u korist svim stanovnicima općine Prozor, te je izdvojio nastavak izgradnje vodovoda te nastavak radova na ruti od Družinovića, Šlimca, Lapsunja, Ometala, Ćališa, Gmića, Paljika i Borovnice. Planirana je gradnja lokalnih puteva, gradskih ulica, Gradske mrtvačnice, zgrada Općine, Gradske pijace te radovi na sanaciji Gradskog stadiona i izgradnja nove svlačionice. Također su u planu radovi na primarnom vodovodu Mahala-Međugorje, dok će se raditi i vodovod za druga naselja, kao što su Perići, Duge, Lug i Hudutsko, te završetak vodovoda Gračac.

Rečeno je da su u idućoj godini planirane  i ozbiljnije aktivnosti na izgradnji novog Dječijeg vrtića.

Načelnik je dodao da će se dati podrška izgradnji vjerskih objekata, nastavit će se izgradnja i opremanje školskih objekata, sortiranje otpada i reciklažno dvorište, učestvovanje u međunarodnim projektima i sl.

 

Na jučerašnjoj sjednici vijećnici su usvojili i Izmjene i dopune Budžeta Općine Prozor za 2017.godinu.

 

U izlaganju o Rebalansu Budžeta za 2017.godinu, pomoćnik načelnika, Ivo Zane, je rekao kako se planirani Budžet za 2017. godinu neće ostvariti u prvobitnom planu, odnosno prihodi, a i rashodi bit će manji za cca 4 500 000,00 KM.

Na prihodovnoj strani najveće smanjenje u odnosu na prvobitni plan odnosi se na sredstva hidroakumulacije, tako da se planira ispunjenje s 54 %, što se automatski odrazilo i na ukupnu  prihodovnu i rashodnu stranu. Ovo smanjenje prihoda najviše se odrazilo na investicijska ulaganja. Tekuća rezerva je smanjena na 350 000,00.

 

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2018. godinu će biti održana 5. decembra u 10 sati u Domu kulture u Prozoru.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o finansiranju deficita iz gotovinskog toka, a na znanje su primili Informaciju o aktivnostima na rješavanju problema ruševnih objekata na prostoru općine Prozor i Informaciju o prikupljnju sredstava za općinu Prozor za 2015,2016. i 2017. godinu na osnovu raspodjele sredstava, opštih i posebnih vodnih naknada prikupljenih na osnovu člana 177. Federalnog Zakona o vodama i člana 74. Zakona o vodama HNK-a.

Više fotografija sa jučerašnje sjednice pogledajte u GALERIJI.

385 thoughts on “Održana dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!