NAJAVA: Trinaesta sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor  (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  13. (trinaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor,  koja će se održati dana 20.12.2017. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 8,30  sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Prozor,
 2. Prijedlog Budžeta općine Prozor za 2018. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Prozor za 2018.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o finansiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Prozor,
 5. Prijedlog Odluke o privremenom obavljanju privredne djelatnosti na području općine Prozor,
 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganje podataka na javni uvid nekretnina za područje K.O. Gmići,
 1. Davanje Saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol,
 2. Izvještaj o radu Osnovnih škola u školskoj 2016/2017 godini,
 3. Izvještaj o radu Osnovne škole Marka Marulića Prozor,
 4. Izvještaj o radu Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci,
 5. Izvještaj o radu Osnovne škole Ivana Mažuranića Gračac,
 6. Izvještaj o radu Osnovne škole Šćipe,
 7. Izvještaj o radu Osnovne škole Veselka Tenžere Uzdol,
 8. Izvještaj o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2016/2017 godinu,
 9. Informacija o aktivnostima kulture, sporta i drugih kulturnih događanja u općini Prozor u 2016 godini,
 10. Informacija budžetskih korisnika o korištenju budžetskih sredstava u 2016. godini,
 11. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                         Esad E. Dželilović

 

366 thoughts on “NAJAVA: Trinaesta sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!