Počinje distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona 18.12.2017.godine  započinje redovnu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018. godinu.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu knjižicu, osim djece do navršenih 18 godina života koja su oslobođena plaćanja participacije, odnosno premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju.

Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge.

Period predviđen za redovnu distribuciju premija osiguranja je od 18.12.2017.godine do 1.3.2018. godine.

Po završetku redovne distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Popis treba sadržati sljedeće informacije:

– Ime i prezime osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja;

– Matični broj (JMBG) osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja.

Primjer liste za uplatu premije osiguranja (markice) preuzmite u Prilogu ovog teksta.

Prilog

Primjer_za_uplatu_premije_osiguranja_markice

 

Izvor: https://zzo.ba/novost/433/pocinje-distribucija-premije-osiguranja-markica-za-2018-godinu

430 thoughts on “Počinje distribucija premije osiguranja (markica) za 2018. godinu | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!