NAJAVA: Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  15. (petnaestusjednicu Općinskog vijeća Prozor,  koja će se održati dana 28.2.2018. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00  sati

 Za sjednicu predlažem slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 

  1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Prozor ,
  2. Prijedlog Odluke o platama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor ,
  3. Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2017.godini,
  4. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2018.godinu,
  5. Izvještaj o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2017. godini i naplati poreza,
  6. Informacija o stanju sigurnosti, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području nadležnosti Policijske stanice Prozor – Rama za 2017. godinu,
  7. Informacija o ulaganjima u obrazovanje i zdravstvu općini Prozor ,
  8. Informacija Službe za zapošljavanje o stanju nezaposlenosti u općini Prozor ,
  9. Informacija o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica općine Prozor ,
  10. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                      Esad E. Dželilović

 

142 thoughts on “NAJAVA: Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!