Zaštita i prihrana jabuke i kruške u fazi formiranog ploda | Prozorski Krug 767

Jabuka
Jabuka je krajem aprila procvijetala i u maju je u fazi formiranja plodova, tako da treba obaviti zaštitu od bolesti i štetočina na listovima i plodovima. Treba nastaviti zaštitu od dvije osnovne bolesti – čađave krastavosti i pepelnice.

Od preparata se upotrebljavaju SCORE, SYSTHANE ili TOPAS i njima dodati DITHANE. Ovim tretiranjem suzbija se čađava krastavost ali i pepelnica.  Prvo prskanje protiv jabukovog crva obavlja se krajem maja. Kasnije će odbrana plodova od štetočina biti u značajnoj mjeri lakša. Let leptira je već počeo i otprilike krajem maja treba obaviti tretiranje za suzbijanje prve generacije. Ovo prskanje je vrlo važno, jer ako se ono dobro i na vrijeme obavi, onda je zaštita od napada druge generacije mnogo lakša.

 

U maju kontrolišite zasade jabuke na prisustvo crvene voćne grinje. Ukoliko se utvrdi 4-5 pokretnih formi po listu, neophodno je intervenisati jednim od akaricida, kao što je VERTIMEC.
Kruška
U maja na kruškama se može pojaviti medna rosa. Treba kontrolisati prisustvo kruškine buhe, a to se radi tako što se pregledaju vrhovi mladih izbojaka i listiće, jer tu polažu jaja. U našim uslovima najveće štete su tokom juna mjeseca. Larve sišu sokove i izazivaju zastoj ljetorasta, lišće se kovrdža i na kraju se suši i opada.

 

Kruškina buha luči mednu rosu na kojoj se naseljava čađavica, sprečava se proces fotosinteze što utiče na kvalitet voćke. Kada se pojave larve na vrhu ljetorasta, odmah intervenišite jednim od insekticida. U ovom periodu najbolje je koristiti VERTIMEC, zbog čađavosti i krastavosti kruške. Vertimecu treba dodati DITHANE.

Ako se kruškina buha ne pojavi do kraja maja, onda ne treba ni prskati, već samo kontrolisati voćke.

 

Prihrana jabuke i kruške
Folijarnu – dopusku prihranu jabuke i kruške je potrebno uskladiti sa zaštitnim tretmanima kao i apliciranim količinama osnovnog NPK đubrenja. U toku intenzivnog porasta plodova koristi se Fitofert kristal kombinacije 20:20:20. Također je poželjno koristiti i Fitofert CA-APPLE koje je tečno kalcijumovo đubrivo. Namjenjeno je, prije svega, za dopunsku ishranu zasada jabuka i kruške. Svojim sastavom neutrališe deficit kalcijuma u plodovima. Ne sadrži azot, tako da ne utiče na rast lisne mase.

Zasade tretirati na temperaturama nižim od 25 °C

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!