Najava: 31. sjednica Općinskog vijeća

U ponedjeljak, 30.9.2019. godine, će biti održana 31. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu je 8 tačaka.

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  sazivam 31. (tridesetprvu) sjednicu Općinskog vijeća,  koja će se održati dana  30.9.2019. godine (ponedjeljak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10, 00  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D
  1. Izvod iz  zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za period 01.01. – 30.6.2019. godine, sa izvještajem o korištenju sredstava rezervi za 01.01. – 30.6.2019. godine,
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine za 2019. godine,
  4. Prijedlog Odluke o davanju Saglasnosti Upravnom vijeću Sveučilišta u Mostaru za kupovinu poslovnog prostora,
  5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „fra Jeronim Vladić“ Ripci,
  6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Prozor,
  7. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola u školskoj 2019/2020 godini na području općine,
  8. Pitanja i inicijative vijećnika.

124 thoughts on “Najava: 31. sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!