JAVNI OGLAS: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Na osnovu člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 6/18), članka 6. Pravilnika o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama („Narodne novine HNŽ“, broj: 2/19), a u svezi s Programom utroška sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2019.godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca HNŽ/K, broj: 12-01-02-884/19-3 od 29.03.2019.godine i broj: 12-01-02-884/19-8 od 24.09.2019.godine, na koji je Vlada Hercegovačkoneretvanske županije-kantona dala suglasnost Odlukom, broj: 01-1-02-1011/19 od 22.05.2019. godine i broj:01-1-02-1903/19 od 26.09.2019.godine, Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Hercegovačkoneretvanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama.

 

JAVNI POZIV – TEKST

ZAHTJEV (OBRAZAC)

Rok za podnošenje zahtjeva utvrđuje se zaključno sa danom 18. 10. 2019. godine. 

67 thoughts on “JAVNI OGLAS: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICE KOD PLAĆANJA NAKNADA U OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!