Najava: 32. sjednica Općinskog vijeća

U utorak, 29.10.2019. godine, će biti održana 32. sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu je 14 tačaka.

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  sazivam 32. (tridesetdrugu) sjednicu Općinskog vijeća,  koja će se održati dana  29.10.2019. godine (utorak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9, 30  sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D
 1. Izvod iz  zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Odluke o određivanju prostora i objekata za javno okupljanje građana u gradu Prozoru,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za period 01.01. – 30.9.2019. godine,
 4. Izvještaj o radu Osnovnih škola u školskoj 2018/2019. godini,
 5. Izvještaj o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2018/2019. godini,
 6. Izvještaj o početku školske godine i prijevozu učenika,
 7. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole u Prozoru u školskoj 2018/2019. godini,
 8. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i položaju boračke populacije u Općini,
 9. Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u Općini u 2018.godini,
 10. Informacija o korištenju javnih površina u gradu Prozoru,
 11. Informacija o realizaciji Programa za zapošljavanje u Općini, a) Informacija o ulaganju u zdravstvo, b) Informacija o ulaganju u obrazovanje,
 12. Informacija o ulaganjima Općine u periodu 2009 – 2019. godina: 
 13. Informacija Doma zdravlja Rama o problemima zdravstvene zaštite zbog nepoštivanja Kolektivnog ugovora,
 14. Pitanja i inicijative vijećnika,

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

346 thoughts on “Najava: 32. sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!