JAVNI POZIV za odrađivanje pripravničkog staža u našoj Općini za 2020. godinu

Na osnovu članka 41. Statuta Općine – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor/Rama“, broj: 3/01), Načelnik Općine, o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini za 2020.godinu

Pozivaju se sve nezaposlene osobe visoke i više stručne spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi sticanja radnog iskustva u struci.
Volonterski rad bi se obavljao u privrednim subjektima, javnim preduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažiranja volontera, te u tijelima uprave Općine.
Odabir kandidata izvršit će se u skladu sa budžetskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obveze volontera i Općine sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.
Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine ili na općinskoj web stranici.

Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdato do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor-Rama za 2020. godinu“

Rok za prijavu na JAVNI POZIV vezan je uz proračunska sredstva koja je Općina predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Poziv će obiti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2019. godine smatrat će se prijavljenima.

Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor-Rama.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Prijavni obrazac za volontere

Izvještaj volonteri

317 thoughts on “JAVNI POZIV za odrađivanje pripravničkog staža u našoj Općini za 2020. godinu

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!