Vrijeme je za zimsku rezidbu voćaka

Orezivanje zimi obavlja se tokom mirovanja vegetacije. Orezivanje jabučastog voća može početi od decembra i trajati sve do početka listanja voćaka, dok se početak rezidbe kostičavog voća pomiče prema početku proljeća. Razlog je velika osjetljivost na smrzavanje, koja se povećava ako se ranije primjenjuje ova agrotehnička mjera.

Osnovni tipovi rezidbe

Ovisno od starosti voćnih nasada postoji:

  • rezidba za formiranje uzgojnog oblika;
  • rezidba u rodu;
  • rezidba u cilju pomlađivanja voćnjaka.

Kako pravilno orezivati?

Vertikalni položaj grane potencira jak prirast, ogoljavanje osnove ljetorasta i odlaganje rađanja. Horizontalni položaj potencira aktiviranje i jači porast grančica iz pupoljaka s gornje strane i u osnovi grane. Najravnomjerniji porast grančica iz svih pupoljaka duž osnovne grane javlja se kada je ona savijena pod uglom od 45 stepeni prema horizontali.

Pri prekraćivanju sadnice u prvoj godini po sadnji, potrebno je rez napraviti par milimetara iznad vršnog pupoljka, blago ukoso na suprotnu stranu od pupoljka. Kod skraćivanja grana na bočnu grančicu, treba se voditi računa da se ne ostavlja patrljak već da rez bude neposredno do grančice na koju se reže, s tim da ona obavezno bude s donje strane grane koja se orezuje kako bi imala što horizontalniji položaj i širila krunu u stranu. U periodu formiranja krune, treba ići na što slabiju rezidbu, a na jače savijanje grana. Na ovaj način ubrzava se početak rađanja voća. Kržljavije voćke potrebno je jače rezati u cilju dobivanja jačeg vegetativnog prirasta. Savijanjem grane na dolje smanjuje se porast, a na gore porast se potencira.

 

Pravilna rezidba potiče kvalitetu

Rezidba voćaka samo je jedna od neophodnih mjera, pored obrade zemljišta, gnojidbe, zaštite od bolesti i štetnika i navodnjavanja nasada, koja može omogućiti redovno rađanje, visoke prinose i dobru kvalitetu plodova.

280 thoughts on “Vrijeme je za zimsku rezidbu voćaka

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!