12. maj se obilježava kao Međunarodni dan medicinskih sestara – tehničara

Florence Nightingale je začetnica modernog sestrinstva, koja je u 19. vijeku inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, te davne 1860. godine u Londonu otvorila prvu školu za medicinske sestre.

Danas, medicinska sestra – tehničar predstavlja profesiju sa ključnim kompetencijama i jasnim mjestom u timu zdravstvenih profesionalaca.

Svjetska zdravstvena organizacija je ovu godinu proglasila međunarodnom godinom babica i sestara.

Rad medicinskih sestara i babica je posebno vidljiv u periodu krize uzrokovane novim virusom korona.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!