Najava: 39. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 39. (tridesetdevetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 17.7.2020. godine (petak) u HE „Rama“ Prozor – sala za sastanke sa početkom rada u 9,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

 D  N  E  V  N  I      R  E  D

  1. Izvod iz zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period 2015 – 2020 godinu,
  3. Prijedlog Odluke o dodijeli prevoza učenika osnovnih škola na pojedinim relacijama u općini Prozor – Rama,
  4. Davanje Saglasnosti na Ugovor o daljnjem regulisanju međusobnih obaveza po ugovorima po Programu poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama,
  5. Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama,
  6. Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
  7. Informacija o stanju i zaštiti okoliša na području općine Prozor – Rama,
  8. Informacija budžetskih korisnika o korištenju budžetskih sredstava u 2019.godini,
  9. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!