Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020./21. godini

Na osnovu člana 4. Pravilnika o stipendiranju studenata sa prostora općine Prozor broj: 01/1-40-42/18,  Načelnik općine Prozor,  r a s p i s u j e 
 

K O N K U R S
O DODJELI STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ
2020./2021. GODINI

 Raspisuje se Konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa prostora općine Prozor za akademsku 2020./2021. godinu.
 
Osnovni kriteriji za dodjelu stipendija su:

  1. Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
  2. Prebivalište u općini Prozor,
  3. Redovni studenti drugih i viših godina studija,
  4. Da nisu korisnici drugih stipendija.

 Za učestvovanje u Konkursu potrebno je priložiti slijedeće:

  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor ili na web stranici Općine Prozor www.prozor-rama.org ili u PRILOGU ovog teksta),
  2. Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2020./21. godini prvi put upisao godinu studija za koju konkuriše,
  3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),
  4. Izjava o ne primanju druge stipendije.

 Prijavu na Konkurs sa potrebnom dokumantacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2021. godine putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR
        Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor

Sa naznakom: „Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020./21. godini“
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
Napomena: Obavještavaju se zainteresovani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uslove, te će se u skladu sa Pravilnikom izvršiti sankcionisanje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente.

  
       NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!