Konkurs za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru

U akademskoj 2016/2017. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Tekst konkursa Vam donosimo u cijelosti:

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 101-1051/16, raspisuje se:

KONKURS / NATJEČAJ za prijem studenata u Studentski dom u Mostaru, u akademskoj 2016/2017. godini na smještaj i ishranu

Član 1.

U akademskoj 2016/2017. godini Studentski dom u Mostaru izvršit će prijem 180 studenata, državljana BiH i stranih državljana, upisanih u statusu redovnih studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru prema utvrđenim kriterijima.

Član 2.

Učesnici Konkursa dužni su dostaviti:

  1. Prijavu – molbu (obrazac) za prijem u Studentski dom (obrazac prijave preuzima se u Studenskom domu);
  2. Uvjerenje organizacione jedinice da je redovan student sa potvrdom o položenim ispitima iz prethodnih studijskih godina; Studenti upisani na I godinu studija podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz IV razreda srednje škole,
  3. Potvrdu / uvjerenje o osvojenim nagradama na nastavnim i sportskim takmičenjima (na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima),
  4. Potvrda o stepenu invalidnosti (lične, roditelja ili staratelja)
  5. Potvrda o poginulim, nestalim i umrlim članovima uže porodice
  6. Potvrda o učešću u OS BiH roditelja (provedeno vrijeme)
  7. Potvrda o logoraškom statusu roditelja (izdata od Međunarodnog crvenog križa)
  8. Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista) i o primanjima po članu domaćinstva (materijalni cenzus) po osnovu: § plaće, penzije i druge prinadležnosti (prosječno zadnja tri mjeseca) § ukupnog godišnjeg katarstarskog prihoda § potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  9. Potvrda o izbjegličkom statusu
  10. Potvrda o mjestu stalnog boravka i ovjerena kopija lične karte Navedena dokumentacija mora biti izdata od nadležnih institucija i ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Član 3.

Rangiranje kandidata obavit će Komisija za prijem studenata na osnovu utvrđenih kriterija i zbrajanja ukupnog broja bodova određenih primjenom kriterija na podatke iz dostavljene dokumentacije koja se traže ovim Konkursom. Rang lista biti će objavljena na oglasnoj ploči Studentskog doma najkasnije do 10. septembra 2016. godine. Prigovor na rang – listu podnosi se Upravi Studentskog doma u roku od tri dana po njenom objavljivanju. Strana 2 Općine, kantoni ili druga pravna lica koja su izmirila obaveze iz prethodne akademske godine, po osnovu potpisanog Protokola ili Ugovora o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u Studentskom domu Mostar, osiguravaju studentima prednost u prijemu.

Član 4.

Studenti upisani na I godinu studija (brucoši) dužni su potvrdu o upisu na organizacionu jedinicu dostaviti prilikom zaduživanja u Studentskom domu. Studenti starijih godina koji su privremeno primljeni po Konkursu u Dom, obavezni su dostaviti potvrdu o upisu u visokoškolsku ustanovu u akademskoj 2016/2017. godine do 31.10.2016. godine radi regulisanja smještaja. Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, gube pravo na smještaj.

Član 5.

Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja, a prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Studentski centar Sjeverni logor b.b., 88104 Mostar 88104 Mostar Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Izvor: www.unmo.ba

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!