Odluka o izboru trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Na osnovu Uputstva za provođenje postupka izbora potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora broj: 07-1-16-1-106-16/16 od 13.6.2016. godine, a po Javnom pozivu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Općinska izborna komisija Prozor-Rama na drugoj sjednici održanoj dana 24.6.2016.godine d o n o s i :

O D L U K U o izboru trenera

 I

(1)   Rang listu trenera čine:

a)      Edin Kmetaš, VŠS – Bachelor inženjer saobraćaja;
b)     Selma Islamović, VSS – magistar socijalnog rada.

(2)   Rezervnu rang listu trenera čine:

a)      Marijana Jeličić, VSS – dipl.iur;
b)     Admir Gvozden, VSS – dipl.iur.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj tabli i službenoj stranici općine Prozor-Rama.

PRAVNA POUKA:
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor nadležnoj Općinskoj izbornoj komisiji.

Izvor:  http://prozor-rama.org/press-centar/obavijesti/odluka-o-izboru-trenera-za-obuku-predsjednika-i-clanova-birackih-odbora/339

134 thoughts on “Odluka o izboru trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!