Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor

Kako smo jučer i najavili, danas je u prostorijama HE Rama, s početkom u 10.00 sati, održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor. Sjednici nisu prisustvovali opozicioni vijećnici, ali je ona imala kvorum potreban za rad i odlučivanje.

Na samom početku,  Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise je predložila da se na dnevni red uvrsti tačka: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Ova tačka dobila je potrebnu većinu glasova, pa se tako dnevni red današnje sjednice Općinskog vijeća sastojao od 5 tačaka:

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća
  2. Izbor ostalih stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
  3. Nacrt Budžeta općine Prozor-Rama za 2017. godinu
  4. Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Budžeta općine Prozor-Rama za period 1.1 do 30.9.2016. godine
  5. Pitanja i inicijative vijećnika

ov5Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Poslovnika o radu ticao se izmjena člana 15. koji se odnosi na formiranje Klubova u Općinskom vijeću, a koji nije bio jasno definisan. Ovom izmjenom Klub može formirati politička stranka, odnosno koalicija  sa najmanje tri vijećnika koji su u Vijeće izabrani sa zajedničke izborne liste. Vijećnici političkih stranaka, odnosno koalicija i nezavisni vijećnici (koji su kao takvi izabrani u Vijeće) koji ne mogu formirati klub, mogu pristupiti jednom od klubova. Politička stranka odnosno koalicija može formirati samo jedan klub u Vijeću.

Izmijenjen je i član 39. kojim je povećan broj članova Komisije za mjesne zajednice, pitanja mladih i saradnju s općinama i gradovima sa 3 na 5, zbog obima posla ove Komisije, kako je navedeno u objašnjenju od strane Komisije za statutarna pitanja, Poslovnik i propise.

Ovaj prijedlog dobio je potrebnu većinu glasova ZA, te je kao takav usvojen.

U nastavku su na prijedlog Komisije za izbor imenovanje i mandatsko-imunitetska pitanja izabrani predsjednici i članovi ostalih stalnih radnih tijela u Općinskom vijeću. Tako su izabrani predsjednici i članovi sljedećih komisija: Komisija za Budžet , finansije i društveni nadzor; Komisija za zaštitu ljudskih prava, pitanja boraca, socijalna pitanja, predstavke i pritužbe građana; Komisija za mjesne zajednice,pitanja mladih i saradnju sa općinama i gradovima; Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa, Etička komisija.

ov9Nakon toga, na red je došao i Nacrt Budžeta za 2017. godinu, kojeg je predložio općinski načelnik, a obrazloženje istog su dale nadležne komisije, kao i sam predlagač. Nacrt je nakon toga i usvojen. Na kraju je usvojen i Izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda Budžeta općine Prozor-Rama za period 1.1 do 30.9.2016. godine.

Javna rasprava o Budžetu za 2017. godinu će biti održana u utorak, 13.12.2016. godine u Kino sali u Prozoru, s početkom u 11.00 sati.

Više fotografija pogledajte u GALERIJI.

275 thoughts on “Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Prozor

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!