NAJAVA: Četvrta sjednica Općinskog vijeća

Na danas održanom Kolegiju Općinskog vijeća dogovoreno je održavanje četvrte redovne sjednice, a ista će biti održana u utorak (31.1.2017.godine) u prostorijama HE Rama, s početkom rada u 10.00 sati.

Na osnovu člana 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04 i 4/16), s a z i v a m  4. (četvrtu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 31.1.2017. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Izvoda iz  zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2017.godinu,
 3. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prednacrta Izmjene i dopune Prostornog  plana općine  Prozor – Rama,
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prednacrta Izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020.godine,
 6. Donošenje Lokalnog akcionog plana zaštite okoline općine Prozor – Rama,
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju preduzeća za javni prevoz d.o.o. Prozor,
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor-Rama za 2016. godinu,
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o javnom reemitiranju, emitiranja sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 10. Davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o dodijeli grant sredstava po Programu podsticaja za zapošljavanje općine Prozor – Rama između Općine i Rama-tex d.o.o. Prozor – Rama,
 11. Pitanja i Inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!