FOTO: Čaršijska (Nuhefendića) džamija – Prozorski Krug 767

Ova džamija nalazi se u glavnoj ulici i danas je jedna od dvije džamije u Prozoru. Zadužbina je Nuhefendića koji su živjeli u mahali Varoš i po porodičnoj tradiciji izgrađena je oko 1700. godine. Bila je slična ostalim džamijama i imala je kao i one drvenu munaru.

 1

2

Ali ef. Nuhefendić bio je imam ove džamije do smrti, 1910. godine, pa su džamija, mahala oko nje i njen vakuf nosili njegovo ime. Vakif Nuhefendić ostavio je vakuf za izdržavanje džamije, ali se ne zna šta i koliko jer se vakufnama nije sačuvala. Oko 1930. godine bila je temeljito opravljena i tada joj je srušena drvena munara i za nju sagrađena munara od sedre visoka oko 18 metara.

3 4

U toku II svjetskog rata Italijanima je služila kao štala i u njoj su držali konje i mazge. Prilikom bombardovanja Prozora 1942. i 1943. godine ispucali su joj zidovi, srušena munara iznad šerefe i uništena sva drvenarija u njoj. Temeljito je opravljena 1964. i svečano otvorena 18. septembra 1965. godine. Ova džamija je prostrana oko 10 x 8 metara (enterijer), ima zazidane sofe (trijem) iznad kojih je izgrađen prostran manfil i strop u imitaciji male kupole. Lijep minber od kamena u njoj sagradio je 1969. godine Selim Osmić za dušu mu oca Hadži Rame Osmića. Ispred džamije se nalazila spomen česma Hadži Rame Osmića.

5

Izvor: Tekst Safet ef. Pozder

335 thoughts on “FOTO: Čaršijska (Nuhefendića) džamija – Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!