NAJAVA: Šesta sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m  6. (šestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 30.3.2017. godine (četvrtak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada  u 9,00 sati.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D:

 1. Usvajanje Izvoda  iz  zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana Centar Prozor  za vremenski period od 2015. do 2020. godine,
 4. Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića  Prozor,
 5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana u Školskom odboru Osnovne škole Marka Marulića Prozor,
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za razdoblje 01.01.-31.12.2016.godine, sa Izvještajem o izvršenju rezerve od 01.01.-31.12.2016.godine,
 7. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor – Rama za 2016.godine,
 8. Izvještaj o radu Općinskih službi za upravu Prozor – Rama u 2016.godini: a) Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije, b) Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko – pravne poslove i katastar nekretnina, c) Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
 9. Izvještaj o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2016.godini,
 10. Informacija o radu JU „Gradska ljekarna“ Prozor – Rama za 2016.godinu,
 11. Informacija Poreske uprave o naplaćenim prihodima za općinu Prozor – Rama u 2016.godini,
 12. Pitanja i Inicijative vijećnika.

                  PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

207 thoughts on “NAJAVA: Šesta sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!