Održana osma sjednica Općinskog vijeća

U prostorijama HE Rama danas je s početkom rada u 9.00 sati održana osma redovna sjednica Općinskog vijeća. Sjednica se sastojala od 22 tačke dnevnog reda, a na početku je dnevni red dopunjen Odlukom o prodaji općinskog automobila marke Passat.

Na samom početku Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice je primljen k znanju, te je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uspostavi matičnih područja općine Prozor – Rama, te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravnim taksama sa tarifom upravnih taksi u općiniProzor – Rama. U nastavku je primljena k znanju i Informacija o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama općine Prozor – Rama, nakon čega je usvojen i Prijedlog Rješenja o verifikaciji izbora u Savjete mjesnih zajednica (Prozor, Podbor, Ustirama, Lug, Gračac, Gmići, Ripci, Jaklići, Rumboci, Orašac, Gračanica, Šćipe, Uzdol). Dalje su usvojeni Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 01.01. – 31.03.2017.godine, te Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu, kao i Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih cesta na području općine Prozor – Rama, sezona 2016/2017 godina. Također, data je i Saglasnost na Program zajedničke komunalne potrošnje za 2017.godinu.

U nastavku su k znanju primljene sljedeće informacije: Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu JP „Radio – Rama“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o Izvještaju o radu „Agencije za lokalni razvoj“ d.o.o. Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja Rama, Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar, Prozor – Rama za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“ za 2016.godinu, Informacija Općinske Službe o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za osobe s posebnim potrebama     Prozor – Rama“  za 2016.godinu, Informacija o stanju javne rasvjete na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Prozor – Rama, te Inforamcija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama.

Na rednom broju 21. našla se naknadno predložena tačka dnevnog reda, Odluka o prodaji općinskog automobila, koja je također usvojena većinom glasova. Na samom kraju vijećnici su iskoristili priliku i kroz pitanja i inicijative ukazali na neke od aktulenih problema na području općine.

148 thoughts on “Održana osma sjednica Općinskog vijeća

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!