JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2017. g. | Prozorski Krug 767

Javni poziv
za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2017.
godinu.

 

 1. Pravo učestvovanja imaju:
 1. Organizacije mladih;
 2. Fondacije koje rade za mlade;
 3. Neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na prostoru Općine Prozor);
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene grupe mladih, registrovane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na prostoru Općine Prozor, a čiji projekti su kandidovani za finansiranje iz Budžeta općine Prozori provode se u interesu i na prostoru općine Prozor).
 1. Vrsta finansijske podrške:
 • Da se projekat realizuje do kraja tekuće godine;
 • Da se Projekat odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i sportske aktivnosti prostora općine kao što su:
 1. Organizovanje koncerata, izložbi, pozorišnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
 2. Edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, kurs stranih jezika i sl.);
 3. Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života;
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.
 1. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),
 • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini,
 • Projekat kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.
 1. Neformalne grupe mladih
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja mladih koja daje administrativnu podršku sa sjedištem na prostoru općine Prozor,
 • Životopis članova neformalne grupe,
 • Transakcijski račun organizacije koja daje administrativnu podršku sa sjedištem na prostoru općine Prozor (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke),
 • Kratak opis grupe sa podacima o prethodno realizovanim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekat (odgovorne osobe, saradnici, volonteri,…)
 • Projekat kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.
 1. Nevladine organizacije
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),
 • Transakcijski račun (kopiju ugovora s bankom ili potvrda banke)
 • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini,
 • Projekat kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama potrebno je dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.
 1. Uslovi prijave
 • Biti registrovan i djelovati na prostoru općine Prozor, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra,
 • Udruženja i drugi korisnici budžetskih sredstava po drugim osnovama ne mogu učestvovati na javnom pozivu,
 • Korisnici sredstava iz prethodne godine dužni su uz prijavu dostaviti izvještaj-obrazloženje o utrošku sredstava.
 1. Iznos sredstava
 • Finansijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1.      Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
2.      Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
Podnosilac projektnog prijedloga nije obavezan osigurati direktni finansijski doprinos. Međutim nematerijalni ili finansijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 1. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih i
nevladinih organizacija za 2017. godinu”

7.      Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za finansijsku podršku iz sredstava općinskog budžeta je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za učestvovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

 

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Prijavni_obrazac_za_mlade_i_nevladine_organizacije

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!