JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje projekata Udruženja proisteklih iz rata za 2017. g. | Prozorski Krug 767

JAVNI POZIV
za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata za 2017. godinu

1. Pravo učestvovanja imaju:
– Udruženja proistekla iz rata koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na prostoru općine Prozor, a čiji projekti se provode u interesu i na prostoru općine Prozor.

2. Uslovi finansijske podrške

– Da se projekat realizuje do kraja tekuće godine.
– Da se projekat odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i sportske aktivnosti na
prostoru Općine, kao što su:

a) organizovanje koncerata, izložbi, pozorišnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, kurs stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
ljudskog života;
d) veći angažman članova udruženja proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje historijskih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:
–          Popunjen prijavni obrazac,
–          Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
–          Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),
–          Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
–          Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini,
–          Projekat kojim se aplicira.

4. Uslovi prijave

Sjedište i djelovanje udruženja (iz tačke 1. ovoga Poziva) treba biti na prostoru općine Prozor, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Finansijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnosilac projektnog prijedloga nije obavezan osigurati izravni finansijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili finansijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata za 2017. godinu”

7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za finansijsku podršku iz sredstava općinskog budžeta je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj tabli Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za učestvovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruženja koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2016) godine, neće biti razmatrane.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

 

PRILOŽENI DOKUMENTI 

Prijavni_obrazac_za_udruženja_proistekla_iz_rata

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!