NAJAVA: Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Donosimo Vam najavu devete redovne sjednice Općinskog vijeća, koja će se održati u ponedjeljak (3.7.2017.godine) u prostorijama HE Rama, s početkom rada u 9.00 sati.

 

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 9. (devetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor, koja će se održati dana 3.7.2017. godine (ponedjeljak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa početkom rada u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Prozor;
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor;
  3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020. godina;
  4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor;
  5. Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu;
  6. Davanje Saglasnosti na Statute Mjesnih zajednica:

         a) MZ Jaklići,

         b) MZ Ustirama,

      7. Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor;

      8. Informacija o stanju vodoopskrbnog, kanalizacionog sistema i lokalnih vodovoda na prostoru općine Prozor;

  1. Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana;
  2. Informacija o stanju, upravljanju i zaštiti šuma na prostoru općine Prozor;
  3. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na prostoru općine Prozor za 2016.godinu;
  1. Pitanja i Inicijative vijećnika.

 

PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

322 thoughts on “NAJAVA: Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!