FOTO: Održana deveta sjednica Općinskog vijeća

U prostorijama HE Rama, jučer je s početkom u 9.00 sati održana deveta redovna sjednica Općinskog vijeća. Na dnevnom redu se našlo ukupno četrnaest tačaka, budući da je predloženi dnevni red od 12 tačaka na samom početku sjednice dopunjen sa još dvije tačke.

Tako je najprije k znanju primljen Izvod iz zapisnika sa osme redovne sjednice, nakon čega su usvojeni Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana Općine Prozor-Rama, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020. godine, Nacrt Odluke o građevinskom zemljištu, Izmjenu i dopunu Odluke o komunalnoj naknadi, te Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ZU “Gradska ljekarna”.

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku i sadržaju pečata Mjesnih zajednica općine Prozor – Rama i Davanje saglasnosti na Statute MZ Jaklići i MZ Ustirama skinuti su sa dnevnog reda budući da je bilo potrebno uraditi određene dorade koje nisu bile moguće na samoj sjednici Vijeća, pa će se ove dvije tačke naći na dnevnom redu sljedeće sjednice, koja će se, kako je jučer najavljeno, održati najvjerovatnije u toku sljedeće sedmice.

K znanju su primljene sljedeće informacije: Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama, Informacija o stanju vodovodnog, kanalizacijskog sistema i lokalnih vodovoda na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju i problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana, Informacija o stanju, upravljanju i zaštiti šuma na području općine Prozor – Rama, Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor – Rama za 2016.godinu.

Na samom kraju, vijećnici su postavili i nekoliko vijećničkih pitanja sa aktuelnom problematikom.

Više fotografija pogledajte u našoj GALERIJI.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!