Izvještaj sa 11 sjednice Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Jučer, 30.10.2017. godine, s početkom u 9 sati je održana 11. sjednica općinskog vijeća Prozor.

Predloženi Dnevni red dopunjen je s dvije tačke, i to : Davanje saglasnosti na zaključeni Ugovor o istupanju u prijenosu osnivačkog udjela JU Gradska ljekarna Prozor-Rama i Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o komisijama Općinskog vijeća Prozor-Rama, dok je 13. tačka Informacija o aktivnostima u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih događanja u općini Prozor skinuta s Dnevnog reda i vraćena na doradu.
Vijećnici su nakon dužih rasprava usvojili Odluku o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor, zbog potrebe za detaljnijim grafičkim i tekstualnim definicijama uporabe prostora za izgradnju svih vrsta objekata, koji se donosi za period od 2010. do 2020. a obuhvata sva područja općine Prozor od interesa za izgradnju, u skladu sa privrednim, društvenim i historijskim razvojem od značaja za općinu Prozor.
Također je usvojena i Odluka o građevinskom zemljištu, kao i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga, prema kojoj se iznos takse na priključak vode (kuće i stanovi) 1/2 i 3/4 mijenja, te će priključak vode za kuće i stanove iznositi 427,35 KM, a 3/4 598,29 KM, uz napomenu da su u cijenu uključeni šaht i vodomjer.
Vijećnici su imenovali Marijanu Jeličić za predsjednice te Mariju Mišura i Enesa Leticu za članove Radne grupe, koja će vršiti ovlasti Skupštine poduzeća Javni prijevoz d.o.o. Prozor-Rama.
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Prozor za prvih devet mjeseci ove godine je također prihvaćen, a realizovano je sa 177.021,00 KM u odnosu viška prihoda nad rashodima, odnosno ostvaren je suficit.
Podsjetimo, Općina Prozor je za 2017.godinu planirala prihode u iznosu od 24.181.000,00 KM, od čega je do 30.9. ostvareno 11.809.528,0 KM, odnosno 48,84 %, dok je s rashodovne strane izvršeno 11.632.507,00 KM, što je 48,11 u odnosu na planirano.
Tokom rasprave o izvršenju Budžeta od strane opozicijskih vijećnika iznesene su primjedbe kako se loše planiralo, kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani, što će dovesti do rebalansa Budžeta.
Vijećnici su, također, dali saglasnost na Ugovor o istupanju i prijenosu osnivačkog udjela JU Gradska ljekarna Prozor-Rama Biopharmu Neum.
Nova vijećnica u Klubu SDA na mjesto Muamera Kukića koji je podnio ostavku zbog odlaska na novu dužnost, postala je Indira Kazić.
Prihvaćen je i Prijedlog Rješenja o razrješenju Muamera Kukića u komisijama Općinskog vijeća, a na njegovu poziciju imenovana je Indira Kazić. Riječ je o Komisijama Mjesnih zajednica, Žalbene komisije i Komisije za Statut i Poslovnik.


Na znanje su primljene: Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor za period april – septembar 2017.godine, Informacija o realizaciji Programa podsticaja za zapošljavanje, Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor, Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor, Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata na području općine Prozor i Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor u školskoj 2016/2017 godini.

 

Radio Rama

 

Više fotografija sa jučerašnje sjednice pogledajte u GALERIJI.

300 thoughts on “Izvještaj sa 11 sjednice Općinskog vijeća Prozor | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!