Njega zasada jagode nakon berbe | Prozorski Krug 767

Primjena agrotehničkih mjera nakon berbe jagoda utječe na to koliko će se diferencirati cvjetni pupoljci. Jagode najviše zavise od sljedećih agrotehničkih mjera poslije berbe:

  • uklanjanje izdanaka i lišća,
  • održavanje i obrada zemljišta,
  • uništavanje korova,
  • đubrenje,
  • navodnjavanje i
  • zaštita od biljnih bolesti i štetočina.

Rodni potencijal se nakon ovih mjera formira u periodu od septembra do polovine novembra.

Uklanjanje izdanaka i lišća

Izdanke je potrebno, nakon berbe jagode, više puta uklanjati dok izbijaju, budući da jagode bez izdanaka daju veći prinos za 50-70%. Također, potrebno je tokom ljeta , više puta , provesti i uklanjanje starijeg lišća poslije berbe koje na sebi često nosi razne patogene gljivice. Ovom operacijom postiže se I bolje čuvanje vlage u zemljištu.

Održavanje i obrada zemljišta

Održavanje zemljišta u čistoj obradi obavlja se radi uništavanja korova, razbijanje pokorice i čuvanja vlage u zemljištu. Obrada zemljišta treba da je plitka (5-7 cm) zbog plitkog korjenovog sistema biljaka i obično se kombinuje sa uklanjanjem izdanaka. Zasad treba uvijek biti bez korova koji se može uništavati i herbicidima.

Đubrenje nasada

Đubrenje NPK đubrivima potrebno je izvesti u toku septembra, zavisno od sadržaja u zemljištu, ili orjentaciono oko 60 kg po dulumu na srednje obezbeđenom zemljištu. Najbolje je primjeniti đubrivo koje je namjenjeno voćarstvu. Ovo đubrivo je potrebno unijeti u zemljište obradom. Dopunsko đubrenje azotom tokom ljeta se obavlja direktnim dodavanjem u zemljište. U tom periodu može se obavljati prihrana preko lišća nekim preparatima sa makro i mikroelementima, koji se mogu primjenjivati zajedno sa sredstvima za zaštitu.

 

Navodnjavanje

Jagoda ima dosta potrebe za vodom, zbog plitkog korjenovog sistema. Navodnjavanje bi zato trebalo biti osnova savremene proizvodnje jagoda. U periodu poslije berbe jagode obično se javlja sušan period, kada je potrebno primijeniti navodnjavanje radi što uspješnijeg formiranja cvjetnih pupoljaka u kasnijem periodu. Navodnjavanje se može obavljati sistemom “kap po kap” ili vještačkom kišom.

Zaštita nasada jagoda

Potrebno je zaštititi zasad jagode od pjegavosti lista , drugih bolesti i štetočina. Preparat koji se koristi za zaštititu zasada (dva puta) jeste Kaptan koncentracije 0,3 % (300 g / 100 l vode) . Prvo prskanje se izvodi odmah poslije berbe, a drugo početkom septembra.

Starije lišće , jače zahvaćeno ovom bolešću, potrebno je sakupljati, iznijeti iz zasada te spaliti .

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!