Jabukov i šljivin savijač | Prozorski Krug 767

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije jabukovog savijača, a narednih dana se očekuje početak piljenja larvi treće generacije šljivinog savijača. U ovom tekstu vam predstavljamo štetočine i kako da se borite protiv istih.

Jabukov savijač

Jabukov savijač je jedan od najvećih štetnika koji napada nasade jabuke. Uglavnom napada plodove, zelene kao i zrele gdje zeleni opadaju a zreli gube na kvaliteti.

Njegove larve oštećuju plodove uzrokujući crvljivost ploda, a kako se gusjenice svo vrijeme nalaze u unutrašnjosti ploda, njihovo suzbijanje je vrlo otežano.

Efikasna i ekološki prihvatljiva zaštita jabučnog savijača vrši se novim biološkim sredstvom za zaštitu Granupom.
Granupom sadrži novi izolirani virus kojim se prekida poznata otpornost jabučnog savijača i postiže se visoka djelotvornost. Djeluje isključivo na probavni trakt  jabukovog savijača i nema kontaktnog djelovanja.

Primjena Granupoma vrši se neposredno prije nego se iz jaja izlegnu gusjenice. Dok traže plod, krećući se po listu, gusjenice u probavni trakt unose virus. Uskoro po uzimanju virusa, prestaju s hranjenjem i ugibaju.

Šljivin savijač

Šljivin savijač je jedan od najznačajnijih štetočina ovog voća kod nas, a izaziva ogromne štete kad se premnoži. Godišnje se razvijaju tri generacije larvi.

 

One se hrane mesom ploda. Larva luta i ubušuje se u unutrašnjost. Da je plod napadnut, prepoznaće se po tome što više ne raste, postaje ljubičast i opada. Larve su tada još male, a na mjestu gde su se ubušile pojavljuje se smola. One često mogu da oštete i košpicu. Oštećenja koja stvaraju larve mogu da budu preduslov za stvaranje monilije.

Potrebno je redovno pregledavati nasad. Za koji dan počinje piljenje larvi treče generacije stoga je potrebno obaviti prskanje slijedećim preparatima : Grom + Merpan ili Kaptan ili Metod.

329 thoughts on “Jabukov i šljivin savijač | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!