Ulaganja za bolju budućnost Prozora

Zbog ostvarenih benifita do kojih je došao naplatom koncesija i obeštećenja potopljenog zemljišta i akumulacija na području ove općine, Prozor se svrstao u sredine u kojima se posljednjih godina bilježe značajna ulaganja unutar lokalne zajednice.

Bitna pretpostavka ovakvom stanju u Prozoru proizilazi iz stabilnosti i zajedničkog funkcionisanja većine u Općinskom vijeću. Politički kompromisi u znatnoj mjeri bazirani su na potrebama stanovnika i razvojem lokalne zajednice, tako da je kroz posljednje tri godine na podrućju Općine Prozor realizovan ili je u postupku realizacije veliki broj kapitalnih projekata.

Tenzije i nervoza koji su postojali prije usaglašavanja stavova većine koja živi na tom području su minimizirane. Pomaci koji se rade unutar ovog prostora stvaraju pozitivno okruženje za Prozorake, ali i otvaraju drugačije trendove u razmišljanjima i planiranju dijela mlađe populacije.

Infrastukturni zahvati koji su urađeni obuhvatili su gotovo sve društveno-socijalne potrebe stanovnika, od uklanjanja dotrajalih objekata, izgradnje vodovodne infrastukture, ulaganja u saobraćajnice, sportske i kulturne objekte, obrazovanje, sakralne ustanove, kao i poboljšanje uvjeta lokalne administracije.

Na širem području općine ulaganja u infrastrukturne projekte obuhvatala su sva naseljena mjesta, sa ciljem razvoja tih lokalnih zajednica, poboljšanja standarda življenja, kao i stvaranja preduslova za ostanak mladih u ovakvim sredinama.

Planirani projekti koji će donijeti nova, višemilionska ulaganja

U oblasti cestogradnje za asfaltiranje regionalnog puta R418b iz budžeta Opštine izdvojeno cca 500.000,00 KM a planira se asfaltiranje  u naseljima Šćipe, Kute i Here koji su priključci na regionalni put.

U fazi izrade se nalazi projekat vrijedan 650.000 KM. Radi se o lokalnom putu Gorica, za čije asfaltiranje su završene sve administrativne procedure, te odabran izvođač.

Ulaganjima u projekte vodoopskrbe do sada su riješena naselja po obodu Ramskog jezera Rumboci, Varvara, Kovačevo Polje, a potom Borovnica, Paljike i Gmići. Dodatno se planira rekonstrukcija transportnog cjevovoda i vodosnabdijevanje naselja Družinovići, Lapsunj, Šlimac i Ometala, čija ukupna vrijednost iznosi oko 2.900,000,00 KM bez PDV-a.

Također, izvršiti će se modernizacija crpne stanice Krupić, te izgradnja nove klorne stanice Krč i nadzorno upravljačkog sistema, za što će se izdvojiti dva miliona i 656.000 KM. Planirana je izgradnja i transportnog voda vodosprema Perići – vodosprema Duge i cjevovoda za Gornji Lug.

U oblasti zaštite okoliša također su napravljeni vrijedni pomaci prvenstveno formiranjem mreže prikupljanja otpada iz udaljenih mjesta. Zatim, pokrenut je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta i sortirnice otpada.

Koliko je obrazovanje od izuzetne važnosti za Prozor  pokazuje i stavka u budžetu „Stipendiranje studenata“ koja se iz godine u godinu povećava. Ranijih godina stipendirala se manja grupa studenata. S vremenom se taj trend promijenio i mogućnost novčane podrške imaju svi redovni studenti čije je prebivalište Općina Prozor i nisu korisnici drugih stipendija. Stipendije za prošlu školsku godinu  isplaćivane su u mjesečnom iznosu od 100 KM za prvu godinu, i 150 KM za ostale godine, čime je za 10 mjeseci akademske godine ukupno za stipendiranje isplaćeno 353.000,00 KM. Ovakva dobra praksa se i dalje nastavlja i za iste namjene u Budžetu za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 340.000,00 KM

Kako bi pomogla obrazovanje još od najranije dobi, Općina Prozor od 2014. godine roditeljima/starateljima djece koja kreću u prvi razred osnovne škole isplaćuje jednokratnu pomoć u iznosu od 250,00 KM kao pomoć za kupovinu udžbenika. Učenicima se kroz školovanje pomaže i pri realizaciji raznih projekata, odlascima na takničenja, odlascima na školske ekskurzije i slično.

Objekti osnovnih i srednjih škola na području Opštine starije su gradnje i u njih je potrebno kontinuirano ulagati. Uvođenjem novih strukovnih zanimanja u srednju školu bilo je potrebno proširiti postojeće kapacitete Srednje škole Prozor. Izgradnja novog dijela započela je 2015. godine  kad je iz budžeta Općine izdvojeno 264.223,00 KM, 2016. godine 642.692,00 KM, a zaključno s 2017. godinom izdvojeno je ukupno 1.024.725,00 KM.

Općina Prozor kroz nabavu određene medicinske opreme pomaže poboljšanju medicinske usluge u Domu zdravlja pa je za nabavu ovakve opreme izdvojeno 214.250,00 KM u periodu od 3 godine. Kao  najveća potreba pokazalo se opremanje laboratorija i voznog parka, ali i drugih segmenata, pa je tako nabavljeno vozilo hitne pomoći s kompletnom opremom uključujući defibrilator, putnički automobil namijenjen kućnoj posjeti bolesnika i prijevozu bolesnika na dijalizu, zatim 2 biokemijska analyzera, aparat za protrombinsko vrijeme – PV aparat, aparat za hematološke analize i aparat za analizu minerala.

Stomatologija je postala bogatija za jednu stomatološku stolicu s opremom, te za opremu za ortodonciju.

OV Prozor-Rama donijelo je odluku o podupiranju rodilja, odnosno novorođenčadi, po kojoj se isplaćuje 500 maraka za novorođenče, 700 KM za drugo djete i 1.000 maraka za treće i svako sljedeće dijete.

Video-prilog pogledajte OVDJE.

Izvor: kiosk.ba

273 thoughts on “Ulaganja za bolju budućnost Prozora

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!