Opći izbori BiH 2018. – Skupština HNK | Prozorski Krug 767

Skupština Hercegovačko-neretvanskog  kantona

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona broji 30 zastupnika, od kojih su u mandatu 2014.-2018. godine bili:

 • 11 zastupnika Koalicije okupljene oko HDZ BiH,
 • 7 zastupnika SDA,
 • 3 zastupnika SDP,
 • 3 zastupnika Koalicije okupljene oko HDZ 1990,
 • 3 zastupnika SBB – FR,
 • 2 zastupnika DF – ŽK, i
 • 1 zastupnik BPS – SH.

Inače, za jedan mandat (od ukupno 30) političkom subjektu potrebno je oko 3.700 glasova podrške.

Stranke mogu kandidovati maksimalno 35 kandidata.

Sa područja naše Općine kandidati za Skupštinu HNK su:

 • HDZ BiH (HSS, HKDU BiH, HSP-HNS, HSP DR AS, HDU BiH, HSS SR)
  • redni broj 8. Slavko Bilić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 15. Ivan Fofić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 27. Hrvoje Šimunović (ukupno 33 kandidovana)
 • SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  
  • redni broj 4. Elvedin Grcić (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 16. Zedina Šero (ukupno 35 kandidovanih)
 • HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990 (HS HKDU-HRAST-HSP BiH)
  • redni broj 1. Marija Bešker (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 9.  Mara Anđelić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 12. Branko Burić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 17. Gabrijel Malekinušić (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 23. Martina Brekalo (ukupno 33 kandidovana)
  • redni broj 30. Stanko Čurčić (ukupno 33 kandidovana)
 • SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ
  • redni broj 15. Mehmed Hero (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 22. Alem Šljivo (ukupno 35 kandidovanih)
 • SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
  • redni broj 12. Omer Manov (ukupno 34 kandidovana)
 • DF – ŽELJKO KOMŠIĆ
  • redni broj 6. Mirza Đogić (ukupno 31 kandidovan)
 • BPS – SEFER HALILOVIĆ
  • redni broj 11. Sabiha Perviz (ukupno 35 kandidovanih)
  • redni broj 28. Hanifa Hero (ukupno 35 kandidovanih)
 • NAROD I PRAVDA
  • redni broj 3. Zajko Čorbadžić (ukupno 3 kandidovana)

 

Skupština Hercegovačko-neretvanskog  kantona  nosioc je zakonodavne vlasti u Kantonu.

Skupština je jednodomna i poslanici se biraju po predstavničkom principu , ali ima ugrađene i mehanizme zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Poslanici se biraju na mandat od četiri godine.

Skupština ima sljedeće nadležnosti: priprema i usvaja Ustav Kantona; potvrđuje imenovanje Vlade Kantona; donosi zakone i ostale propise za izvršavanje kantonalnih nadležnosti; usvaja budžet Kantona; bira poslanike Kantona u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda poslanika Skupštine (ukupno 6: 3 iz reda Hrvata, po 1 iz reda Bošnjaka, Srba i Ostalih),  u skladu sa Ustavom Federacije.

NAPOMENA: Molimo čitaoce da nas obavijeste, ako uoče, da smo izostavili nekog od kandidata sa područja naše Općine zbog dosadašnje političke (ne)aktivnosti, kako bi isto ispravili.

 

154 thoughts on “Opći izbori BiH 2018. – Skupština HNK | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!