Opći izbori u BiH 2018. – ko i gdje glasa na području naše Općine | Prozorski Krug 767

Pregled birački mjesta na području naše Općine sa informacijama ko i gdje glasa:

 1. BIRAČKO MJESTO PROZOR 1 125AA001 /Osnovna škola u Prozoru/

Glasaju birači iz ulica: Kralja Tomislava, Matije Gupca, Nikole Šopa

Broj birača: 800

 1. BIRAČKO MJESTO PROZOR 2 125A002 /Osnovna škola u Prozoru/

Glasaju birači iz ulica: Splitska i Stjepana Radića

Broj birača: 795

 1. BIRAČKO MJESTO PROZOR 3 125A003 /Osnovna škola u Prozoru/

Glasaju birači iz ulica: Ćire Truhelke, Hrvoja Vukčića, Mijata Tomića, Silvija

Strahimira Kranjčevića, Vitomira Lukića

Broj birača: 713

 1. BIRAČKO MJESTO PROZOR 4 125A004 /Osnovna škola u Prozoru/

Glasaju birači iz naselja: Borovnica, Paljike, Perići i „oni koji glasaju lično“

Broj birača: 415

 1. BIRAČKO MJESTO DOBROŠA 125A005 /kuća Ante Drežnjaka/

Glasaju birači iz naselja: Blace i Dobroša

Broj birača: 143

 1. BIRAČKO MJESTO USTIRAMA 125A006 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Ustirama

Broj birača: 348

 1. BIRAČKO MJESTO HUDUTSKO 125A007 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Hudutsko

Broj birača: 37

 1. BIRAČKO MJESTO KUĆANI 125A008 /kuća Tome Vukoje/

Glasaju birači iz naselja: Kućani

Broj birača: 72

 1. BIRAČKO MJESTO RIPCI 125A009 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Matkovići, Ripci i Šćit

Broj birača: 601

 1. BIRAČKO MJESTO GRAČANICA 125A010 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Gorica, Gračanica, Heljdovi, Klek, Parcani i Paroš

Broj birača: 313

 1. BIRAČKO MJESTO PODBOR 125A011 /Seoska dvorana/

Glasaju birači iz naselja: Ploča i Podbor

Broj birača: 598

 1. BIRAČKO MJESTO MLUŠA 125A012 /Seoska dvorana/

Glasaju birači iz naselja: Kovačevo polje, Maglice i Mluša

Broj birača: 251

 1. BIRAČKO MJESTO KUTE  125A013 /kuća Salke Hujdura/

Glasaju birači iz naselja: Kute

Broj birača: 146

 1. BIRAČKO MJESTO ŠĆIPE 125A014 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja:Šćipe

Broj birača: 148

 1. BIRAČKO MJESTO UZDOL 125A015 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Donja Vast, Gornji Krančići, Ivanci, Pajići, Uzdol

Broj birača: 369

 1. BIRAČKO MJESTO LJUBUNCI 125A016 /Osnovna škola Uzdol/

Glasaju birači iz naselja: Glibe, Ljubunci

Broj birača: 187

 1. BIRAČKO MJESTO RUMBOCI 125A017 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Rumboci i Zahum

Broj birača: 1232

 1. BIRAČKO MJESTO GRAČAC 125A018 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Gračac,Meopotočje, Ravnica i Trišćani

Broj birača: 384

 1. BIRAČKO MJESTO ORAŠAC 125A019 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Kozo, Orašac i Proslap

Broj birača: 547

 1. BIRAČKO MJESTO JAKLIĆI 125A020 /Seoska dvorana/

Glasaju birači iz naselja: Družinovići i Jaklići

Broj birača: 578

 1. BIRAČKO MJESTO GMIĆI 125A021 /Seoska dvorana/

Glasaju birači iz naselja: Gmići

Broj birača: 586

 1. BIRAČKO MJESTO TOŠĆANICA 125A022 /kuća Husrep Zaima/

Glasaju birači iz naselja: Tošćanica

Broj birača: 41

 1. BIRAČKO MJESTO OMETALA 125A023 /kuća Stanka Kneževića/

Glasaju birači iz naselja: Ometala

Broj birača: 348

 1. BIRAČKO MJESTO SKROBUĆANI 125A024 /Osnovna škola Lug/

Glasaju birači iz naselja: Skrobućani

Broj birača: 116

 1. BIRAČKO MJESTO LUG 125A025 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Donji Višnjani, Gornji Višnjani, Lug i Šerovina

Broj birača: 457

 1. BIRAČKO MJESTO VARVARA 125A026 /Osnovna škola Rumboci/

Glasaju birači iz naselja: Varvara

Broj birača: 313

 1. BIRAČKO MJESTO LAPSUNJ 125A027 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Lapsunj i Šlimac

Broj birača: 172

 1. BIRAČKO MJESTO HERE 125A028 /kuća Jusufa Here/

Glasaju birači iz naselja: Here

Broj birača: 113

 1. BIRAČKO MJESTO DUGE 125A029 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Donji Krančići i Duge

Broj birača: 159

 1. BIRAČKO MJESTO LIZOPERCI 125A030 /kuća Hazima Šćuka/

Glasaju birači iz naselja: Lizoperci

Broj birača: 49

 1. BIRAČKO MJESTO PROZOR V 125A031 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz ulica: Dive Grabovčeve, Sinjska i Zagrebačka ulica

Broj birača: 514

 1. BIRAČKO MJESTO GREVIĆI 125A032 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz naselja: Grevići

Broj birača: 30

 1. BIRAČKO MJESTO ZA GLASANJE U ODSUSTVU 125A501 /Osnovna škola/

Glasaju birači iz drugih općina

Broj birača: 2

 1. MOBILNI TIM 1

Broj birača: 17

 1. MOBILNI TIM 2

Broj birača: 16

 

 

170 thoughts on “Opći izbori u BiH 2018. – ko i gdje glasa na području naše Općine | Prozorski Krug 767

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!