Konkurs: Švicarski grantovi za male projekte 2019-2022.

Cilj Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini je stvoriti više i bolje socijalne, ekonomske i političke mogućnosti za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Osnov Strategije čine veliki i dugoročni programi.Kako bi se podržale komplementarne inicijative, Ambasada Švicarske u BiH može dodatno (su)finansirati projekte koje provode lokalne organizacije uz pomoć grantova za male projekte.

Prihvatljivi projekti moraju biti inovativni, manji i socijalno, ekonomski, ekološki i politički relevantni. Intervencije moraju dati opipljive rezultate na individualnom i/ili nivou politika i direktno doprinijeti rezultatima sadašnje Strategije i šire.

Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u malim projektima kada su oni autentični i kreativni sa vidljivim uticajima, te kada se pilotiraju nova lokalna partnerstva. Osim toga, oni mogu djelovati kao pokretači za otkrića novih ideja ili pristupa.

Ambasada se fokusira na pružanje podrške projektima u svim geografskim područjima BiH.

Prijave

Najprije pročitajte kriterije prihvatljivosti i uslove na: Kriteriji prihvatljivosti i uslovi za dodjelu grantova za male projekte .

Podnosioci prijave se pozivaju da pošalju elektronske kopije popunjenih obrazaca za prijavu i budžet (vidi linkove u nastavku) na sljedeću e-email adresu: sar.smallactions@eda.admin.ch s naslovom „Prijava za male projekte“. Ambasada će primati prijave sve dok odobrena sredstva za grantove za male projekte ne budu utrošena.Prijave sa potraživanjem doprinosa jednakog ili većeg od 20.000 CHF ekvivalentno predstavljenog u valuti BAM (prema kursnoj listi u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga) moraju se dostaviti na engleskom jeziku, dok se ostale prijave mogu podnijeti na engleskom ili lokalnom jeziku.

Svaka organizacija ili institucija može dobiti sredstva samo za jedan projekat u trenutnoj fazi malih projekata Ambasade (mart 2019. – februar 2022.).

Ne zaboravite spasiti obrasce na svom kompjuteru prije početka ispunjavanja prijave.

Obrazac za prijavu: 

Obrazac za budžet:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: Content is protected !!